Avisos de la Gestió Acadèmica

Modificació de matrícula (setembre)

[10/09/2021]

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA PRIMER SEMESTRE (Campus Bellaterra)

Entre el dia 14 i el 21 de setembre de 2021 estarà obert el termini de presentació de les sol·licituds de modificació de matrícula del primer semestre. Podeu consultar tota la informació relacionada en els següents documents:
 

Sol·licituds d'accés - curs 2021/22

[14/06/2021]

ACCÉS PER CANVI D'ESTUDIS (ESPANYOLS O ESTRANGERS)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------