FAQs preguntes freqüents

FAQs preguntes freqüentsPautes i Orientacions per a l'alumnat (.pdf)

FAQs:

 1. Si el meu nivell de matemàtiques no és prou bo, hi ha algun curs preparatori per als estudiants de primer que s’incorporen a la Facultat? Article 3.
 2. Puc matricular-me en qualsevol horari? Articles 4, 5 i 11.
 3. Quina opció tinc si no puc realitzar els estudis a temps complet? Article 9.
 4. Puc fer una matriculació a temps parcial per poder cursar el grau en més de quatre anys? Article 9.
 5. Com funcionen els horaris de classe? Article 12.
 6. Si els horaris del meu grup no m’encaixen, puc canviar de grup? Article 11.
 7. Si no puc anar a un examen, puc reprogramar la prova? Article 13.
 8. Què passa si no estic d’acord amb la nota de l’examen? Article 14.
 9. Què passa si no puc seguir l’avaluació continuada d’una assignatura? Articles 10 i 15.
 10. Quines conseqüències té copiar en una prova avaluativa? Article 16.
 11. Què passa si m’expulsen de classe? Article 16.
 12. Què és un programa de mobilitat o intercanvi? Article 17.
 13. Com puc sol·licitar un programa de mobilitat o intercanvi? Article 18.
 14. Com es fa la selecció d’accés a un programa de mobilitat o intercanvi? Article 19.
 15. Quin és el mecanisme de convalidació d’assignatures en un programa de mobilitat o intercanvi? Article 20.
 16. Com afecta al meu calendari d’avaluacions la meva participació en un programa de mobilitat o intercanvi? Article 21.
 17. Què són les assignatures de pràctiques curriculars? Article 22.
 18. Com em matriculo en unes pràctiques curriculars? Article 23.
 19. Com es fa la selecció d’empreses que s’ofereixen a les pràctiques curriculars? Article 24.
 20. Com s’assignen les pràctiques curriculars, quins tutors tindré, com m’avaluaran? Article 25.
 21. Quina relació laboral o contractual tinc amb l’empresa on faig les pràctiques curriculars? Article 26.
 22. Què és el Treball de Fi de Grau (TFG)? Article 27.
 23. Quina és la conseqüència de falsificar i/o plagiar el TFG? Article 28.
 24. Com sol·licito el títol de graduat i altres certificats oficials? Articles 29 i 30.
 25. Què és la cerimònia de graduació? Article 31.
 26. Quins mecanismes de participació a la Facultat tinc com a estudiant? Articles 32, 33 i 34.
 27. Si tinc una queixa, com la puc fer arribar als responsables de la Facultat? Article 35.
 28. Hi ha algun directori d’adreces que em permeti tenir una visió de conjunt de la informació disponible? Directori d'informacions diverses.