FAQs preguntes freqüents

FAQs preguntes freqüents

 


Pautes i Orientacions per a l'alumnat (.pdf)

FAQs:

 

 1. Si el meu nivell de matemàtiques no és prou bo, hi ha algun curs preparatori per als estudiants de primer que s’incorporen a la Facultat? Article 3.
 2. Puc matricular-me en qualsevol horari? Articles 4, 5 i 11.
 3. Quina opció tinc si no puc realitzar els estudis a temps complet? Article 9.
 4. Puc fer una matriculació a temps parcial per poder cursar el grau en més de quatre anys? Article 9.
 5. Com funcionen els horaris de classe? Article 12.
 6. Si els horaris del meu grup no m’encaixen, puc canviar de grup? Article 11.
 7. Si no puc anar a un examen, puc reprogramar la prova? Article 15.
 8. Què passa si no estic d’acord amb la nota de l’examen? Article 16.
 9. Què passa si no puc seguir l’avaluació continuada d’una assignatura? Articles 10 i 13.
 10. Quines conseqüències té copiar en una prova avaluativa? Article 18.
 11. Què passa si m’expulsen de classe? Article 18.
 12. Què és un programa de mobilitat o intercanvi? Article 19.
 13. Com puc sol·licitar un programa de mobilitat o intercanvi? Article 20.
 14. Com es fa la selecció d’accés a un programa de mobilitat o intercanvi? Article 21.
 15. Quin és el mecanisme de convalidació d’assignatures en un programa de mobilitat o intercanvi? Article 22.
 16. Com afecta al meu calendari d’avaluacions la meva participació en un programa de mobilitat o intercanvi? Article 23.
 17. Què són les assignatures de pràctiques curriculars? Article 24.
 18. Com em matriculo en unes pràctiques curriculars? Article 25.
 19. Com es fa la selecció d’empreses que s’ofereixen a les pràctiques curriculars? Article 26.
 20. Com s’assignen les pràctiques curriculars, quins tutors tindré, com m’avaluaran? Article 27.
 21. Quina relació laboral o contractual tinc amb l’empresa on faig les pràctiques curriculars? Article 28.
 22. Què és el Treball de Fi de Grau (TFG)? Article 29.
 23. Quina és la conseqüència de falsificar i/o plagiar el TFG? Article 30.
 24. Com sol·licito el títol de graduat i altres certificats oficials? Articles 31 i 32.
 25. Què és la cerimònia de graduació? Article 33.
 26. Quins mecanismes de participació a la Facultat tinc com a estudiant? Articles 34, 35 i 36.
 27. Si tinc una queixa, com la puc fer arribar als responsables de la Facultat? Article 37.
 28. Hi ha algun directori d’adreces que em permeti tenir una visió de conjunt de la informació disponible? Directori d'informacions diverses.