ADE i Economia en anglès

Pràctiques externes ADE + Economia anglès

Foto ADE Anglès

 

Programa de pràctiques UAB-Barcelona Activa
(Internship Programme UAB-Barcelona Activa)

Les pràctiques curriculars es duran a terme en diferents startups vinculades a Barcelona Activa, que és una institució amb la que la UAB ha signat un acord per col·laborar en aquest camp. El contingut del pràcticum serà variable i dependrà de les habilitats i perfils requerits per l'empresa. L’anglès s’ha d’utilitzar com a llenguatge de comunicació durant almenys el 30% del període establert de pràctiques. A més, les comunicacions i els informes escrits han de ser en anglès. Les pràctiques es realitzen el segon semestre de 4rt curs i a començament del mes de juny del curs anterior s'envia des del Deganat un e-mail a tots els estudiants de 3er i 4rt curs per a què aquells interessats en fer les pràctiques el següent curs puguin inscriure's en un formulari i realitzar llavors el procés de selecció en base a l'expedient acadèmic.

Guia docent de les Pràctiques Externes

Més informació (.pdf)Contacte:

Valeri Sorolla
Vicedegà d'Inserció Laboral, Emprenedoria i Pràctiques i coordinador de les pràctiques d'ADE i ECO en anglès

Tel. 93 581 2728
E-mail: Valeri.Sorolla@uab.cat