Temari

Foto Temari


El temari de la prova en la seva Fase Local és el temari oficial corresponent a l'assignatura d'Economia de l'Empresa de 2n. de Batxillerat.
 
La prova de l'Olimpíada d’Economia en la seva fase local UAB es configurarà seguint l’esquema de les proves que els alumnes han de resoldre a la fase final, de la qual ja se n’han realitzat diverses edicions. L’objectiu és que els alumnes interessats, al mateix temps que es preparen l’assignatura per les PAU, puguin realitzar una prova de coneixements corresponent al programa de l’assignatura d’Economia de l’Empresa de segon de Batxillerat.

Així, l’examen en la seva fase local tindrà una durada de 2 hores i s’estructurarà en tres parts: preguntes curtes tipus test de caràcter teòric, dos problemes numèrics (es pot utilitzar calculadora) i comentari d’ un text referent a l’àmbit de l’economia i l’empresa.
 
No obstant això, es recorda als participants que si resulten classificats per participar a la Fase Nacional, la prova d’aquesta Fase inclou tant els continguts d’Economia de l’Empresa com de l’assignatura d’Economia.
 
El temari per a la Fase Local és el següent:
 • Blocs de l'assignatura d’Economia de l'Empresa II per a l'examen de les PAU
  • Bloc 1: La informació econòmica i financera a l'empresa
  • Bloc 2: Gestió financera
 • Continguts de l’assignatura d’Economia de l'Empresa I:
  • L'empresa i la seva organització: Formes jurídiques d'empresa. Avantatges i inconvenients.
  • La gestió comercial: L’anàlisi del mercat. El màrqueting i els seus elements (màrqueting mix).
  • La productivitat i els costos de l'empresa: El llindar de rendibilitat o càlcul del punt mort.
 • Continguts de l’assignatura d’Economia:
  • El funcionament del mercat: la demanda, l'oferta i l'equilibri de mercat.
  • Indicadors econòmics: El PIB i els seus components
La prova de la fase local s'organitza conjuntament amb la resta d'universitats públiques catalanes. Aquestes són les proves realitzades anys anteriors, també comunes a les universitats catalanes participants.

Podeu descarregar les proves aquí:

Per a qualsevol dubte, qüestió o aclariment podeu adreçar-vos al 93 581 10 41 o bé per correu electrònic a dg.economia.empresa@uab.cat