Inscripció

Foto estudiants

 

La inscripció es realitzarà individualment amb l’autorització del professor/a de l’assignatura i del director/a del centre. Per a formalitzar la inscripció cal omplir el formulari adjunt, signar el rebut generat en pdf, signar-lo, segellar-lo (si la signatura no és electrònica) i enviar-lo com a molt tard el 23 de març de 2023 a través del següent formulari.

El concurs està adreçat als estudiants matriculats en el curs 2022/23 de l’assignatura d’Economia de l’Empresa de 2n de Batxillerat dels següents centres assignats a la UAB: els de les comarques del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Alt Penedès, Anoia, Garraf, Maresme, Osona, Bages, Solsonès i Berguedà. En total, a la UAB es poden inscriure un total de 190 centres. Per a qualsevol dubte sobre el lloc d'inscripció, el repartiment és segons adscripció a les proves PAU. S’admetran un màxim de 3 estudiants per centre. La participació a la prova és individual.
 

Finalització del termini per rebre les inscripcions: 23 de març de 2023.Formulari