Suport a la millora i la innovació docent

La millora continua de la qualitat de la docència és un dels objectius estratègics de la Facultat d’Economia i Empresa i de la UAB. D'acord amb aquest objectiu es convoquen diferents ajuts destinats a Projectes d'Innovació i Millora de la Qualitat Docent per potenciar l’ús de models innovadors i donar visibilitat al seu impacte.

 

Ajuts de suport a la millora de la qualitat i la innovació docent 2021

La finalitat d'aquesta convocatòria és concedir ajuts per a finançar projectes d'innovació docent que tinguin per objecte la millora dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge dels estudiants d'una o de diverses assignatures d'una titulació de grau de la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB. Els projectes s'han de desenvolupar durant el curs acadèmic 2021-2022 i han de donar resposta a les necessitats de millora de les titulacions. 

Convocatòria

Formulari

Resolució

 

Ajuts per a projectes d'innovació i de millora de la qualitat docent 2021

Atesa la voluntat de la UAB de donar suport a projectes d'innovació i de millora de la qualitat docent, des de la Coordinació de Formació i Innovació Docent de l'Institut de Ciències de l'Educació i la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional s'obre una convocatòria d'ajuts per al desenvolupament de projectes relacionats amb els estudis oficials de grau que tinguin en compte necessitats docents i que aportin propostes de millora transferibles a la comunitat universitària. 

La convocatòria contempla dues modalitats:

MODALITAT A: Projectes d'innovació docent 
MODALITAT B: Projectes de millora de la qualitat docent 

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç