Memòries titulacions Facultat

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia (verificació o acreditació inicial) que constitueix la primera etapa del cicle de vida de les titulacions.

Un cop aprovada la proposta del nou títol de grau o de màster universitari, la universitat elabora una memòria que recull: objectius i justificació del títol, competències que adquiriran els estudiants, estructura dels estudis, els recursos humans i materials que disposa la universitat i els sistemes de seguiment dissenyats per assegurar el compliment de tots aquests compromisos.   

Memòria dels graus (verificats)

Administració i Direcció d'Empreses .pdf
Economia .pdf
Comptabilitat i Finances .pdf
Empresa i Tecnologia .pdf


Memòria dels màsters (verificats)

Màster Universitari en Anàlisi Econòmica (MAE) .pdf
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica Especialitzada  .pdf
Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses (MEBA) .pdf
Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social  .pdf
Màster Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa (QEM) .pdf
Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia d'Empresa (MMOBE) .pdf
Màster Universitari en Història Econòmica .pdf
Màster Universitari en Màrqueting (MUM) .pdf
Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) .pdf