Programes educatius de curta durada

Programes educatius de curta durada

Pots obtenir crèdits reconeguts per la superació de manera simultània al grau d’activitats de caràcter no docent dels programes educatius de curta durada: micromòduls, reptes o altres programes. La relació d’activitats de curta durada s’aprova anualment i es publica abans de l’inici de curs.

Aquests crèdits s’incorporaran a l’expedient com a assignatures optatives amb la qualificació d’apte un cop s’aboni la taxa establerta.

Quines tipologies de programes de curta durada pot haver-hi?

  • Micromòduls: activitats formatives de curta durada, entre 1 i 14 crèdits, adreçades tant a la comunitat UAB com a aprenents externs.
  • Reptes: propostes, que comporten un treball per part d’estudiants de la UAB, d’altres universitats d’ECIU University i d’agents externs. La seva durada serà equivalent al treball d’entre 1 i 14 crèdits.
  • Altres programes educatius de curta durada

Qui pot oferir aquesta mena de programes educatius de curta durada?

  • La mateixa UAB o qualsevol altre universitat que formi part del Consorci Europeu d’Universitats Innovadores (ECIU).

Quines són les activitats organitzades per la UAB que pots reconèixer enguany?

Quines són les activitats organitzades per l’ECIU?

Per ampliar informació relacionada amb l’oferta de l’ECIU pots adreçar-te a eciuniversity.coordinacio@uab.cat