Gestió econòmica

Gestió econòmica

 

Responsable: Lourdes Collazos Salgado
Telf: 93 581 14 62
Adreça electrònica: ge.veterinaria@uab.cat

Aquest servei s'encarrega del control i els tràmits econòmics del centre, departament i unitats, i dels serveis dependents de l'administració del centre de la Facultat.

També porta a terme les gestions derivades de les associacions i el Consell d'Estudiants de la Facultat i dels actes culturals prèviament autoritzats.

El control i la gestió dels fons assignats a la Facultat es realitza de manera descentralitzada mitjançant el programa de comptabilitat SUMMA

Documents