Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-5, Professor Agregat Laboral
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Termini per presentar les sol·licituds
De 10 de juny de 2022 al 8 de juliol de 2022
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar presencialment per registres de la UAB o per registre electrònic.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

Llistat de places
Professor Agregat: AL/22/533
Professor Agregat: AL/22/534, AL/22/542
Professor Agregat: AL/22/535
Professor Agregat: AL/22/536
Professor Agregat: AL/22/537
Professor Agregat: AL/22/538
Professor Agregat: AL/22/539
Professor Agregat: AL/22/540
Professor Agregat: AL/22/541