Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-5, Professor Agregat Laboral
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/22/535
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/535
Departament al qual està adscrita
Departament de Matemàtiques
Observacions
Àrea de coneixement: Anàlisi Matemàtica    
Perfil docent: Càlcul en diverses variables i Optimització  
Perfil investigador: Anàlisi Matemàtica    
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
President Artur Nicolau Nos  CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Xavier Ros Oton CL Universitat de Barcelona
Secretària Anna Cima Mollet CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
President Joaquim Martín Pedret  TU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Maria Carme Cascante Canut CU Universitat de Barcelona
Secretari Susana Serna Salichs TU Universitat Autònoma de Barcelona

Baremació de criteris

Llista definitiva candidats: 
Jorge Abel Antezana - Exclòs 
Eduardo Miguel Garcia Juárez - Admès
Martí Prats Soler - Admès

Resolució Calendari Concurs 

Resolució del concurs: 14 d'octubre de 2022

Adjudicació: Martí Prats Soler

Tornar al concurs