Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-5, Professor Agregat Laboral
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/22/537
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/537
Departament al qual està adscrita
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Observacions
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Perfil docent: Relacions Internacionals    
Perfil investigador: Política Exterior    
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
President Jordi Bacaria Colom CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Andreu Olesti Rayo CU Universitat de Barcelona
Secretària Maria Ester Barbé Izuel CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
Presidenta Eva Ostergaard-Nielsen CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Antoni Pigrau Solé CU Universitat Rovira i Virgili
Secretària Laura Feliu Martínez TU Universitat Autònoma de Barcelona

Baremació de criteris

Llistat admesos
Llista definitiva candidats: 
Eduard Soler Lecha

Resolució Calendari Concurs 

Resolució del concurs 20 de setembre de 2022

Adjudicació:  Eduard Soler Lecha

Tornar al concurs