Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-5, Professor Agregat Laboral
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/22/541
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/541
Departament al qual està adscrita
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Observacions
Àrea de coneixement: Farmacologia    
Perfil docent: Farmacologia Clínica I Terapèutica (Facultat Veterinària)
Perfil investigador: Farmacologia Leishmaniosi I Altres Malalties Parasitàries (Vacunes, Teràpia…)
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
President Luis Miguel Botana López CU Universidad de Santiago Compostela
Vocal Ester Fernandez Gimeno TU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari Jordi Alberola Domingo AGR Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
Presidenta Maria Amparo Alfonso Rancaño TU Universidad de Santiago Compostela
Vocal Patri Vergara Esteras CU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari Fernando de Mora Pérez CU Universitat Autònoma de Barcelona

Baremació de criteris

Llistat admesos
Llista definitiva candidats: 
Alhelí Rodríguez Cortés

Resolució Calendari Concurs 

Resolució del concurs:  8 de setembre de 2022

Adjudicació:  Alhelí Rodríguez Cortés

Tornar al concurs