Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-5, Professor Agregat Laboral
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/22/533
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/533
Departament al qual està adscrita
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials
Observacions
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura  
Perfil docent: Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme  
Perfil investigador: Recerca col·laborativa en la formació d'agents educatius per a l'ensenyament, formal i no formal, de llengües en entorns plurilingües
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
Presidenta Maria Dolors Masats Viladoms AGR Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Juli Palou Sangrà TU Universitat de Barcelona
Secretari J. Reinaldo Martinez Fernandez AGR Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
Presidenta Melinda Dooly Owenby  CL Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Fernando Jesús Trujillo Sáez TU Universitat de Barcelona
Secretària Eva Codó Alsina AGR Universitat Autònoma de Barcelona

Baremació de criteris

Llistat admesos
Llista definitiva candidats: 
Júlia Llompart Esbert

Resolució Calendari Concurs 

Resolució del concurs: 28 de juliol de 2022

Adjudicació: Júlia Llompart Esbert

Tornar al concurs