Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-5, Professor Agregat Laboral
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/22/538
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/538
Departament al qual està adscrita
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Observacions
Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Musical  
Perfil docent: Educació Musical, Visual i Aprenentatge  
Perfil investigador: Formació del Professorat de Música d'Educació Primària i Secundària. Competències professionals dels docents en el context de transformació escolar i social
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
Presidenta Maria Carme Armengol Asparo TU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Roberto Cremades Andreu TU Universidad Complutense de Madrid
Secretària Laia Viladot Vallverdú  AGR Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
Presidenta Mercè Junyent Pubill TU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Alberto Cabedo Mas TU Universitat Jaume I
Secretària Cecília Gassull Bustamante TU Universitat Autònoma de Barcelona

*Renúncia secretària de la Comissió

/doc/Renuncia_vocal_comissio_AL-22-538

Baremació de criteris

Llistat admesos
Llista definitiva candidats: 
Carmen Carrillo Aguilera
Sandra Soler Campo

 

Resolució del concurs:  7 de setembre de 2022

Adjudicació:  Carmen Carrillo Aguilera

Tornar al concurs