Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-5, Professor Agregat Laboral
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/22/536
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/536
Departament al qual està adscrita
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Observacions
Àrea de coneixement: Traducció i la Interpretació    
Perfil docent: Tecnologies de la traducció i la interpretació  
Perfil investigador: Tecnologies de la traducció audiovisual, estàndards en serveis d'accessibilitat, subtitulació en entorns immersius
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
President Remo Suppi Boldrito TU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Joan Miquel-Vergés TU Universidad de Vigo
Secretària Carme Mangirón Hevia AGR Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
President Albert Branchadell Gallo AGR Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Carlo Eugeni Lecturer University of Leeds
Secretari Olga Torres Hostench AGR Universitat Autònoma de Barcelona

Baremació de criteris

Llistat admesos
Llista definitiva candidats: 
Vanesa Enríquez Raído
Estel·la Oncins Noguer

 

Resolució Calendari Concurs 

Resolució del concurs: 30 de setembre de 2022

Adjudicació: Estel·la Oncins Noguer

 

Resolució Calendari Retroacció Concurs 

Resolució de la retroacció del concurs: 27 de febrer de 2023

Adjudicació en la retroacció: Estel·la Oncins Noguer

Tornar al concurs