Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-5, Professor Agregat Laboral
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/22/540
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/540
Departament al qual està adscrita
Departament de Filologia Catalana
Observacions
Àrea de coneixement: Filologia Catalana    
Perfil docent: Fonaments de Filologia Catalana    
Perfil investigador: Poesia i prosa catalanes del segle XV  
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
President Guillermo Serés Guillén CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Llúcia Martín Pascual CU Universitat d'Alacant
Secretari Víctor Martínez Gil CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
Presidenta Gloria Clavería Nadal CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Tomàs Martínez Romero CU Universitat Jaume I
Secretari Lluís G.M. Cabré Ollé CU Universitat Autònoma de Barcelona

Baremació de criteris

Llistat admesos
Llista definitiva candidats: 
Francesc Josep Gómez Martín

Resolució Calendari Concurs 

Resolució del concurs:  2 de setembre de 2022

Adjudicació:  Francesc Josep Gómez Martín

Tornar al concurs