Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-5, Professor Agregat Laboral
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/22/534, AL/22/542
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/534, AL/22/542
Departament al qual està adscrita
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Observacions
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa    
Perfil docent: Literatura Anglesa    
Perfil investigador: Literatura Anglesa    
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
President Alberto Lázaro Lafuente CU Universidad de Alcalá
Vocal Mireia Llinàs Grau TU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari Eduard Vilella Morató TU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
President Mª Jesús Lorenzo Modio CU Universidad de A Coruña
Vocal Elisabet Pladevall Ballester AGR Universitat Autònoma de Barcelona
Secretària Beatriz Ferrús Antón TU Universitat Autònoma de Barcelona

Baremació de criteris

Llistat admesos
Llista definitiva candidats: 
Laura Gimeno Pahissa
David Owen
María Cristina Pividori Gurgo
Ignasi Ribó Labastida

Resolució Calendari Concurs 

Resolució del concurs:  14 de setembre de 2022

Adjudicació:  David Owen

                       Maria Cristina Pividori Gurgo

Tornar al concurs