En aquest apartat trobaràs les indicacions i la documentació específica del programa, si s'escau, que hauràs d'incorporar a la teva sol·licitud de dipòsit online. Revisa prèviament com és tot el procediment per fer el dipòsit online.

Un cop gravada la teva sol·licitud i validada per la coordinació del programa de doctorat, podràs fer seguiment de les tesis dipositades i de les tesis de les quals se n'ha aprovat el tribunal, així com de l'agenda on es publiquen les defenses de tesi.


Si vols dipositar la tesi doctoral en aquest programa de doctorat, recorda que has de gravar el dipòsit com a màxim 7 dies abans de la data de la Comissió Acadèmica del programa que resoldrà el teu dipòsit i que, inicialment, es reuneix el primer dilluns de cada mes (confirmar amb la Secretaria).

Atenció! Si vols dipositar abans que finalitzi aquest curs acadèmic i no haver d'abonar les taxes del proper curs, has de confirmar la teva sol·licitud de dipòsit abans del 19 de setembre de 2022.


En el moment de fer el teu dipòsit online, hauràs d'adjuntar obligatòriament aquests documents a la teva sol·licitud, a l'apartat "Adjuntar documentació":
 

Tots els doctorands

 • 01 - Proposta de tribunal (no cal signar)
 • 13 - Document d'activitats
 • 20 - Tribunal: curriculum vitae dels membres externs al Departament (arxiu únic)
 • 44 - Informe Turnitin
 • 45 - Declaració jurada

Menció de Doctor Internacional: Documentació obligatòria si ho sol·licites

 • 09 - Menció de Doctor Internacional: 1 informe de l'expert extern
 • 10 - Menció de Doctor Internacional: 2 informe de l'expert extern
 • 12 - Menció de Doctor Internacional: currículum vitae dels últims 5 anys amb les publicacions, projectes i tesis dirigides dels dos experts externs

Compendi de publicacions: Documentació obligatòria si ho sol·licites

 • 05 - Compendi: Sol·licitud de presentació de la tesi com a compendi de publicacions
 • 06 - Compendi: Primera pàgina dels articles (o dels certificats) que acreditin la seva propera publicació (arxiu únic)
 • 07 - Compendi: Acceptació dels coautors doctors i renúncia dels coautors no doctors (arxiu únic)

Redacció d'una tesi en una llengua diferent al català, castellà i anglès: Documentació obligatòria si ho sol·licites

 • 11 - Resolució si la tesi està redactada en una llengua diferent al català, castellà o anglès

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició