En aquest apartat trobaràs les indicacions i la documentació específica del programa, si s'escau, que hauràs d'incorporar a la teva sol·licitud de dipòsit online. Revisa prèviament com és tot el procediment per fer el dipòsit online.

Un cop gravada la teva sol·licitud i validada per la coordinació del programa de doctorat, podràs fer seguiment de les tesis dipositades i de les tesis de les quals se n'ha aprovat el tribunal, així com de l'agenda on es publiquen les defenses de tesi.


El programa de doctorat en Medicina garantirà la tramitació del dipòsit online abans de la finalització del curs a 30 de setembre sempre que la sol·licitud del/de la doctorant/a hagi estat gravada com a molt tard el 30 de juny (estat DI). Les sol·licituds gravades entre l'1 de juliol i el 10 de setembre no tindran garantida la seva tramitació. En aquesta última situació els alumnes hauran de presentar la documentació del seguiment per garantir la seva continuïtat en el cas que el dipòsit online no es validi pel coordinador abans del 30 de setembre.

El programa de doctorat en Medicina, de forma general, garantirà la tramitació del dipòsit online abans de la Data màxima de finalització de Tesi de l’alumne sempre que les sol·licituds del doctorand hagin estat gravades com a mínim dos mesos abans de la data màxima de la seva finalització (estat DI). Les sol·licitud gravades amb menys antelació no tindran garantida la seva la seva tramitació. En aquest enllaç, a l'opció de Pla de Recerca i document d'Activitats, pots consultar les dades registrades de la teva tesi doctoral i veure la teva Data màxima de finalització de Tesi que compta des de la data d'admissió.

Abans d'iniciar el dipòsit online revisa les consideracions específiques del programa de doctorat en Medicina consultant aquest enllaç.

 


En el moment de fer el teu dipòsit online, hauràs d'adjuntar obligatòriament aquests documents a la teva sol·licitud, a l'apartat "Adjuntar documentació":
 

Tots els doctorands

  • 01 - Proposta de tribunal (no cal signar)
  • 18 - Preliminar: Autorització prèvia al dipòsit de tesi online
  • 99 - Comprobante de haber hecho el pago de 156,87 € en concepto de matrícula de la tesis doctoral. Consulta el apartado 'Documentacion e información que tendrás que preparar' de esta página para obtener más información.

Menció de Doctor Internacional: Documentació obligatòria si ho sol·licites

  • 09 - Menció de Doctor Internacional: 1 informe de l'expert extern
  • 10 - Menció de Doctor Internacional: 2 informe de l'expert extern

Compendi de publicacions: Documentació obligatòria si ho sol·licites

  • 08 - Compendi: Resolució d'acceptació per part de la CAPD

Redacció d'una tesi en una llengua diferent al català, castellà i anglès: Documentació obligatòria si ho sol·licites

  • 11 - Resolució si la tesi està redactada en una llengua diferent al català, castellà o anglès


La documentació establera pel programa de doctorat en Medicina a les seves consideracions específiques.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://www.uab.cat/departament/medicina/