Competències i capacitats

Els estudis de doctorat de la UAB garanteixen, com a mínim, l'adquisició de competències bàsiques mitjançant activitats obligatòries i la investigació que el doctorand durà a terme, a través del seguiment anual de la seva formació i el progrés de la tesi doctoral, i l’avaluació final mitjançant la presentació i la defensa de la tesi doctoral. Les competències bàsiques són les següents:

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.


Així mateix, l'obtenció del títol de doctor proporcionarà al doctorand una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en aquells que requereixen creativitat i innovació. El doctorand haurà adquirit, almenys, les capacitats i destreses personals següents per a:

 • Desenvolupar-se en contextos en què hi hagi poca informació específica.
 • Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, fer front a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/matematiques