Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europeus, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

 • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
 • la definició i l’actualització de l'oferta de programes de doctorat
 • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, mobilitat, etc.)
 • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
 • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
 • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar l'oferta de programes de doctorat.

Verificació

Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació: presentació d’una proposta de nou programa de doctorat per a que AQU-Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) emeti l’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats (Ministeri d’Universitats), que és l’òrgan responsable de la verificació.


Seguiment

Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats del programa de doctorat: autoavaluació que fan, cada 3 anys, els propis programes de doctorat.


Acreditació

Procés de renovació de la implantació de la titulació: presentació, cada 6 anys des de la implantació del programa, d’un autoinforme per a que AQU-Catalunya emeti l’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats, que és l’òrgan responsable de l’acreditació.


Marc VSMA de l’AQU


Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'Escola de Doctorat

Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora contínua de les mateixes


Opina UAB

Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB


Dades del doctorat

 

Reconeixement i premis

En aquest enllaç trobareu els doctors i les doctores que han aconseguit el Premi Extraordinari en aquest programa de doctorat.

En relació amb aquest programa de doctorat destaquen les contribucions i els premis o honors següents:

 • El Dr. Wilhelm Neunzig ha rebut el Premi Vinay et Darbelnet 2010, de l'Association Canadienne de Traductologie, per la seva aportació "Empirical Studies in Translation. Methodological and Epistemological Questions". 
 • La Dra. Patricia Rodríguez-Inés ha rebut el premi AIETI del bienni 2006-2008 amb la tesi doctoral "Uso de corpus electrónicos en la formación de traductores (inglés-español-inglés)".
 • El Dr. Francesc Parcerisas ha rebut el IV Premi Internacional d’assaig Josep Palau i Fabre, en la categoria d’obra original, pel seu treball "Sense mans. Metàfores i papers sobre la traducció".
 • La Dra. Pilar Godayol i la Dra. Montserrat Bacardí han obtingut el Premi Serra d'Or (2012) en l'apartat d'Humanitats pel "Diccionari de la traducció catalana".
 • Els doctors Pei Chuan Wu i Jesús Sayols, premi Idees Emergents al Millor Pòster del V Congrés AIETI en les modalitats “Premi del Jurat” i “Premi del Públic”, respectivament.

 • Diversos investigadors que han fet el doctorat en aquest programa estan contractats per universitats estrangeres de prestigi: el Dr. Jesús Sayols és membre investigador del Centre for Translation de la Hong Kong Baptist University; el Dr. Antonio Paoliello és "teaching fellow" a la University of Edinburgh; el Dr. Josep Dávila és professor titular a la Universitat de Brownsville (Texas); la Dra. Li Chi-Lien i la Dra. Hsu Tsai-Wen treballen al Wenzao Ursuline College of Languages (Taiwan); la Dra. Tsai Hui-Wen està contractada per la Universitat Cristiana Chung Yuan de Taiwan; la Dra. Yoko Yada és professora de la Universitat de Waseda (Japó); el Dr. Carlos Arturo Muñoz és professor a temps complet a la Universidad Autónoma de Manizales (Colòmbia), la Dra. Alba Girons és professora d'Estudis Catalans a la Universitat de Georgetown (Washington DC), i la Dra. Anna Kuznik és "senior lecturer" a l'Institut de Filologia Romànica de la Universitat de Wroclaw (Polònia), entre d'altres.
 • Diversos doctors del programa han estat contractats per universitats de prestigi estatals: el Dr. Prado-Fonts és professor i director del Programa d'Estudis d'Àsia Oriental a la Universitat Oberta de Catalunya, la Dra. Hildegard Resinger treballa a l'EUHT St. Pol (Universitat de Girona) i la Dra. Montserrat Corrius investiga i imparteix docència a la  Universitat de Vic.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://pagines.uab.cat/doctorat-traduccio/