Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europeus, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

  • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
  • la definició i l’actualització de l'oferta de programes de doctorat
  • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, mobilitat, etc.)
  • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
  • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
  • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar l'oferta de programes de doctorat.

Verificació

Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació: presentació d’una proposta de nou programa de doctorat per a que AQU-Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) emeti l’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats (Ministeri d’Universitats), que és l’òrgan responsable de la verificació.


Seguiment

Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats del programa de doctorat: autoavaluació que fan, cada 3 anys, els propis programes de doctorat.


Marc VSMA de l’AQU


Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'Escola de Doctorat

Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora contínua de les mateixes


Opina UAB

Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB


Dades del doctorat

 

Reconeixement i premis

En aquest enllaç trobareu els doctors i les doctores que han aconseguit el Premi Extraordinari en aquest programa de doctorat.

En relació amb aquest programa de doctorat destaquen les contribucions i els premis o honors següents:

Victoria Carmona, doctoranda d'aquest programa, i la Dra. Jenny Moix, han rebut el premi Convocatoria de Revisión Bibliográfica y Análisis de la Investigación en PNL, concedit per l’Associació Espanyola de Programació Neurolingüística (AEPNL).

Carmina Castellano, que va fer el doctorat en aquest programa, ha estat contractada com a tècnica superior d'investigació (amb categoria postdoctoral) per la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron (VHIR), Barcelona.

Albert Feliu, que va fer el doctorat en aquest programa, ha estat contractat com a investigador de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) en el marc del projecte europeu PREDI-NU. En l'actualitat és investigador del grup 21 del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) i del grup de recerca consolidat en Trastorns Psiquiàtrics de Sant Pau. Ha obtingut premis científics al III Simposio sobre Trastorno Límite de la Personalidad i al VIII Congreso Nacional de Trastornos de la Personalidad.

Marian González-García ha obtingut el Premio ISEP 2013 a la Mejor Tesis Doctoral en Psicología Clínica", convocat per la Fundación Española para el Desarrollo y Promoción Científica y Profesional de la Psicología, PsicoFundación y el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) per la seva tesi doctoral "Mindfulness y VIH: efecto sobre calidad de vida, estrés percibido, estado emocional y situación inmunológica".

Alexander Jarde Tortajada, doctorat en aquest programa, ha estat contractat com a Post Doctoral Fellow with Dr. McDonald and Dr. Beyene, Department of Obstetrics and Gynecology, McMaster University (Hamilton, ON - Canada).

Verónica Tutte, doctorada en aquest programa, ha estat contractada com a investigadora per la Universidad Católica de Uruguay, i com a psicòloga esportiva per la Fundación Deporte Uruguay i el Club Nacional de Football d'Uruguay.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició