Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europeus, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

  • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
  • la definició i l’actualització de l'oferta de programes de doctorat
  • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, mobilitat, etc.)
  • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
  • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
  • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar l'oferta de programes de doctorat.

Verificació

Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació: presentació d’una proposta de nou programa de doctorat per a que AQU-Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) emeti l’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats (Ministeri d’Universitats), que és l’òrgan responsable de la verificació.


Seguiment

Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats del programa de doctorat: autoavaluació que fan, cada 3 anys, els propis programes de doctorat.


Marc VSMA de l’AQU


Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'Escola de Doctorat

Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora contínua de les mateixes


Opina UAB

Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB


Dades del doctorat

 

Reconeixement i premis

En aquest enllaç trobareu els doctors i les doctores que han aconseguit el Premi Extraordinari en aquest programa de doctorat.

També pots consultar-ho en aquest document.

En relació amb aquest programa de doctorat destaquen les contribucions i els premis o honors següents:

Premis rebuts per professors doctors del programa

Joaquim Bruna Floris, Premi de distinció a la Recerca, 2001.
Xavier Tolsa Domènech, Salem Prize, 2002.
José Antonio Carrillo de la Plata, Premio SEMA, 2003.
Xavier Tolsa Domènech, Prize of the European Mathematical Society , 2004.
Gil Solanes Farrés, Premi Josep Texidor de Matemàtiques atorgat per l'IEC, 2004.
José Antonio Carrillo de la Plata, GAMM Richard Von- Mises prize, 2006.
Xavier Mora Giné, Premio SEMA a la divulgación de la Matemática Aplicada, 2007.
Rosario Delgado, Premi Albert Dou atorgat per la SCM, 2010.
Joaquim Bruna Floris, Medalla Narcís Monturiol, 2012.
Xavier Tolsa Domènech, Premi Ferran Sunyer i Balaguer, 2013.
 
Mencions especials als professors doctors del programa

Jaume Llibre i Saló, Acadèmic de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2002.
José Antonio Carrillo de la Plata, ICREA 2004.
Xavier Tolsa Domènech, ICREA 2004.
Joaquim Bruna Floris, Acadèmic de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2007.
Joan Porti i Piqué, ICREA Acadèmia 2008.
Jaume Llibre i Saló, ICREA Acadèmia, 2009.

Premis rebuts per exalumnes del programa de doctorat

Bartomeu Coll Vicens, Premi ’Philippe Morris’ de investigació, 1992.
Daniel Ramos Guallar, primer premi del concurs l Mathematics of Planet Earth 2013, atorgat per la UNESCO.

Exalumnes del Programa que ocupen places universitàries arreu del món

Ana Nunes (1989, Universidade de Lisboa, Portugal).
Ana Sá (1994, Universidade Nova de Lisboa, Portugal).
Dante Leal (1995, Universidade de Maceio, Brasil).
Martha Alvarez (1997, Universidad Autònoma Metropolitana, Mèxic).
Moira Chas (1998, Stony Brook Universtiy, Estats Units).
Marcia Pragana Dantas (1998, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil).
Gabriela Damilano Scarpinello (2005, Universidad Nacional de Rio Cuarto, Argentina).
Claudio Pessoa (2006, Universidade Estadual Paulista, Brasil).
Francesco Vecil (2007, Université de Clermont-Ferrand, Francia).
Javier Sánchez Sardá (2008, Universidade Sao Paulo, Brasil).
Albert Ferreiro Castilla (2011, Queen Mary University of London, Anglaterra).
Víctor Cruz (2011, Universidad Tecnológica de la Mixteca, Mèxic).

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/matematiques