Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europeus, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

 • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
 • la definició i l’actualització de l'oferta de programes de doctorat
 • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, mobilitat, etc.)
 • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
 • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
 • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar l'oferta de programes de doctorat.

Verificació

Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació: presentació d’una proposta de nou programa de doctorat per a que AQU-Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) emeti l’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats (Ministeri d’Universitats), que és l’òrgan responsable de la verificació.


Seguiment

Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats del programa de doctorat: autoavaluació que fan, cada 3 anys, els propis programes de doctorat.


Marc VSMA de l’AQU


Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'Escola de Doctorat

Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora contínua de les mateixes


Opina UAB

Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB


Dades del doctorat

 

Reconeixement i premis

En aquest enllaç trobareu els doctors i les doctores que han aconseguit el Premi Extraordinari en aquest programa de doctorat.

En relació amb aquest programa de doctorat destaquen les contribucions i els premis o honors següents:

 • La Dra. Alicia Fornés va rebre el Premi "Young Investigator Award IAPR/ICDAR" a la IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition, 2017.
 • El Dr. Dimosthenis Karatzas va rebre un "Google Research Award" al 2016.
 • El doctorand Marc Masana i els Drs. Luis Herranz i Joost van de Weijer van rebre el premi "Winners of the Multimodal Machine Translation Task" a la Second Conference on Machine Translation, 2017.
 • Els Drs. Jorge Bernal i Javier Sánchez van rebre el 2on Premi al MAP-EADA Valorization program Demo Day, 2016.
 • El doctorand Pau Riba i els Drs. Josep Lladós i Alicia Fornés van rebre el premi "Best Paper Award" a la 24th International Conference on Pattern Recognition, 2018.
 • El doctorand Adrián Sánchez Carmona, doctorand del Dr. Sergi Robles Martínez, ha rebut el premi “Award of Scientific Excelence' per l'article a la 13th Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Sytems, 2015.
 • La doctoranda Sara Alvarez-Cortés i els Drs. Ian Blanes i Joan Serra-Sagristà han rebut un dels 3 premis del Programa Generació d'Idees de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2015.
 • El doctorand Naoual Amrani i el Dr. Joan Serra-Sagristà han rebut el premi "Capocelli Prize. Best Paper Award" a la conferència Data Compression Conference (CORE A*), 2017.
 • El Dr. Ramon Lopez de Mantaras va rebre l'EurAI Distinguished Service Award de l'Associació Europea d'Intel·ligència Artificial, 2016.
 • El Dr. Ramon Lopez de Mantaras va rebre el IJCAI Donald E. Walker Distinguished Service Award de les International Joint Conferences on Artificial Intelligence, 2017.
 • El Dr. Carles Sierra és Editor-in-Chief de l'International Journal of Autonomous Agents and Multiagent Systems (2014-2019).
 • Els doctorands Victor Campmany i Sergio Silva, i els Drs. Antonio Espinosa, David Vázquez, Antonio López i Juan C. Moure van rebre el Premi "Best Poster Award" a la GPU Technology Conference, 2016.
 • El Dr. Emilio Luque va rebre el “Doctor Honoris Causa” per la National University of La Plata (UNLP), Argentina, 2017.
 • La Dra. Ana Ripoll va rebre el Premi DonaTIC Investigadora-Acadèmica, 2017.
 • La Dra. Ana Ripoll és presidenta del BIB (Bioinformatics Barcelona).

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició