Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europeus, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

 • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
 • la definició i l’actualització de l'oferta de programes de doctorat
 • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, mobilitat, etc.)
 • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
 • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
 • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar l'oferta de programes de doctorat.

Verificació

Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació: presentació d’una proposta de nou programa de doctorat per a que AQU-Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) emeti l’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats (Ministeri d’Universitats), que és l’òrgan responsable de la verificació.


Seguiment

Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats del programa de doctorat: autoavaluació que fan, cada 3 anys, els propis programes de doctorat.


Acreditació

Procés de renovació de la implantació de la titulació: presentació, cada 6 anys des de la implantació del programa, d’un autoinforme per a que AQU-Catalunya emeti l’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats, que és l’òrgan responsable de l’acreditació.


Marc VSMA de l’AQU


Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'Escola de Doctorat

Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora contínua de les mateixes


Opina UAB

Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB


Dades del doctorat

 

Reconeixement i premis

En aquest enllaç trobareu els doctors i les doctores que han aconseguit el Premi Extraordinari en aquest programa de doctorat.

En relació amb aquest programa de doctorat destaquen les contribucions i els premis o honors següents:

 • Al QS World University Rankings (The WUR 2018), la UAB apareix com l'única universitat espanyola situada entre les 100 primeres del món en relació als estudis de Geografia.
 • Premi Narcís Monturiol, Generalitat de Catalunya, novembre 2003, a Maria Dolors Garcia Ramon.
 • Premi Nacional de Medi Ambient, Ministeri de Medi Ambient, 2004, a Martí Boada.
 • Premi de Medi Ambient de l’Institut d’Estudis Catalans, 2004, a Antoni F. Tulla i Pujol.
 • Premi de Medi Ambient de l'Institut d'Estudis Catalans, 2005 a Martí Boada.
 • Premi Medi Ambient 2007 de la Generalitat de Catalunya a Xavier Pons.
 • Premi de Medi Ambient atorgat per l'Institut d'Estudis Catalans i la Fundació Caixa Sabadell, 2007, a David Saurí i Pujol.
 • Premi d’Excel·lència Investigadora de la UAB, 2008, a Xavier Pons.
 • Premi Internacional Geocrítica, 2011, a Maria Dolors Garcia Ramon.
 • Premi Vautrin Lud 2016, a Maria Dolors Garcia Ramon.
 • Premi Lauréat d'Honneur, International Geographical Union (UGI) 2016, a Maria Dolors Garcia Ramon.
 • Reconeixement ICREA-Academia 2016-2020, a Xavier Pons.
 • Premi Narcís Monturiol, Generalitat de Catalunya, 2016, a Françoise Breton.
 • Premi Fundació Món Rural 2017, a Antoni F. Tulla.
 • Premi Món Rural d'Assaig 2018, Fundació Món Rural, a l'Equip de Recerca en Agricultura Social.
 • Premi de l'Aigua 2018, a Martí Boada.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://geografia.uab.es/