Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.
 

Línies de recerca i directors

1. Administració i organització d'empreses i institucions turístiques
La gestió de les empreses turístiques, especialment dels hotels, permet l’aplicació d’estudis com l'anàlisi d'eficiència entre producció i recursos disponibles. Al seu torn, la gestió comptable i financera seria un dels altres pilars d'aquesta línia de recerca per buscar elements que millorin la gestió dels negocis turístics.  D'altra banda, l'emprenedoria i la creació d'empreses en el sector turístic és una altra via que pot vincular estudis sobre l'impacte del gènere, la productivitat, la millora en l'ocupació del sector i una nova visió en la gestió dels recursos humans.

Capelleras Segura, Josep Lluís
Cayón Costa, Magdalena
Garay Tamajón, Lluís
García Cestona, Miguel Ángel
Giménez García, Víctor
Menéndez Plans, Carlota
Noguera Noguera, Maria
Riera Micaló, Pere
Roca Correa, David
Rosell Foxa, Jordi
Simon Villar, Alexandra
Urbano Pulido, David
 

2. Anàlisi de mercats turístics i creació i innovació de productes turístics
L'estudi de l'economia del turisme està enfocat en la investigació dels impactes econòmics d'institucions i de destinacions turístiques concretes i l’anàlisi cost-benefici més complet. Una altra via d'investigació són els estudis de mercat sobre l'oferta turística disponible i estudis sobre el comportament de la demanda turística a partir de les variables més sensibles en el procés de selecció d'una destinació. Des del punt de vista de màrqueting s'analitzen preus, el comportament de l'estacionalitat de diferents tipus d'allotjaments turístics i la imatge de marca de les destinacions turístiques, entre d'altres aspectes. Finalment, també es poden desenvolupar aspectes sobre la creació i innovació de productes turístics.

Capelleras Segura, Josep Lluís
Cayón Costa, Magdalena
Garay Tamajón, Lluís
García Cestona, Miguel Ángel
Giménez García, Víctor
Menéndez Plans, Carlota
Noguera Noguera, Maria
Riera Micaló, Pere
Roca Correa, David
Rosell Foxa, Jordi
Simon Villar, Alexandra
Urbano Pulido, David
 

3. Turisme, territori, paisatge i medi ambient
Aquest àmbit inclou estudis relacionats amb la gestió i planificació estratègica i sostenible de destinacions turístiques, però també la gestió ambiental i paisatgística i la responsabilitat social corporativa de les empreses turístiques. Àmbits més específics relacionats amb aquesta àrea són l'ecoturisme i la gestió sostenible d'espais naturals protegits, el turisme urbà, i altres tipus d'investigació relacionades amb l'ordenació del territori i amb les polítiques turístiques públiques.

Ariza Solé, Eduard
Blanco Romero, Asunción
Cànoves Valiente, Gemma
Casellas Puigdemasa, Antonia
Durà Guimerà, Antoni
Llurdés Coit, Joan Carles
Muñoz Ramírez, Francesc
Pallarès Barberà, Montserrat
Romagosa Casals, Francesc
Saurí Pujol, David
 

4. Turisme, cultura, patrimoni i llengua
Aquesta línia inclou el patrimoni cultural i el seu tractament com a producte turístic, així com la gestió cultural en el seu conjunt vinculada al turisme. Com a novetat respecte a altres programes de Doctorat en Turisme és la inclusió de temàtiques relacionades amb l'antropologia, la sociologia, la literatura, la llengua, la història i la filosofia com a aspectes a explotar en la gestió i creació de productes turístics culturals, nous i alternatius als existents.

Abril Sellarés, Maria
Antón Pelayo, Javier
Bassegoda Hugas, Bonaventura
Beltrán Antolín, Joaquín
Casacuberta Sevilla, David Jorge
Castiñeiras González, Manuel Antonio
Claveria Nadal, Montserrat
Garganté Llanes, Maria
Garriga Escribano, Cecilio
Santamaria Guinot, Laura
Zhou Gu, Minkang


Tutors

Abril Sellarés, Maria
Antón Pelayo, Javier
Ariza Solé, Eduard
Bassegoda Hugas, Bonaventura
Beltrán Antolín, Joaquín
Blanco Romero, Asunción
Cànoves Valiente, Gemma
Capelleras Segura, Josep Lluís
Casacuberta Sevilla, David Jorge
Casellas Puigdemasa, Antonia
Castiñeiras González, Manuel Antonio
Cayón Costa, Magdalena
Claveria Nadal, Montserrat
Durà Guimerà, Antoni
Garay Tamajón, Lluís
García Cestona, Miguel Ángel
Garganté Llanes, Maria
Garriga Escribano, Cecilio
Giménez García, Víctor
Llurdés Coit, Joan Carles
Menéndez Plans, Carlota
Muñoz Ramírez, Francesc
Noguera Noguera, Maria
Pallarès Barberà, Montserrat
Riera Micaló, Pere
Roca Correa, David
Romagosa Casals, Francesc
Rosell Foxa, Jordi
Santamaria Guinot, Laura
Saurí Pujol, David
Simon Villar, Alexandra
Urbano Pulido, David
Zhou Gu, Minkang

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició