Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

Educació emocional i infància en risc
S’estudien les competències emocionals en joves, el seu desenvolupament, i com es veuen afectades per situacions de risc social. La construcció, aplicació i avaluació de programes per l’educació emocional complementa l’abast temàtic d’aquesta línia de recerca.

Arnau Sabatés, Laura (UAB)
Sadurní Brugue, Marta (UdG)
Sala Roca, Fina (UAB)
 

Desenvolupaments tardans del llenguatge i la cognició
S`estudia el desenvolupament de les capacitats cognitives i lingüístiques de la infància relacionades amb l’aprenentatge de la llegua escrita, la competència narrativa i la comunicació mediada per l’ordinador.

Serrat Sellabona, Isabel (UdG)
Soler Vilageliu, Olga (UAB)
 

Percepció intermodal, perspectiva temporal i gestió del temps
S’estudia, en el marc de la comunicació, la percepció visual i la acció, relacionades amb altres processos bàsics com l’atenció i la memòria, i la percepció del temps. S’incorpora, a més, la recerca sobre la perspectiva temporal al llarg del cicle vital i l’organització del temps aplicada a l’activitat escolar i laboral.

Roselló Miró, Jaume (UIB)
 

Memòria humana i les seves aplicacions
S’estudia la memòria humana tant des del punt de vista del processos implicats en el seu funcionament com en la seva aplicació a diferents àmbits: educatiu, jurídic, publicitat i vellesa.

Baqués Cardona, Josep (UAB)
Castellà Mate, Judit
 

Bases relacionals: atenció sanitària i trastorns psicopatològics
S’estudia l’estrès en la comunicació relacional entre els professionals, la qualitat de relació comunicativa que s’estableix entre els centres sanitaris i els usuaris, i les estratègies de comunicació terapèutica en situacions crítiques i d’atenció ordinària a l’usuari.

Fornés Vives, Joana (UIB)
Soriano Pacheco, José Antonio (UAB)
Vilaregut Puigdesens, Anna (URL)
 

Relacions interpersonals i afectives: conflictes, amor i cura de l’altre
S’estudien els estils relacionals i les seves variants en relació amb la cultura de gènere, i la construcció de les identitats de dones i homes. Aquest coneixement ha d’informar la proposta de nous dissenys de intervenció educativa i psicosocial a l’àmbit de la comunicació relacional.

Armadans Tremolosa, Immaculada (UB)
Cantera Espinosa, Leonor (UAB)
Castrechini, Àngela (UB)
 

Dissenys evaluatius de baixa i mitja intervenció
S’estudien les intervencions que es duen a terme en el context habitual de l’usuari. Són intervencions molt poc invasives, o de baixa intensitat, que tenen característiques pròpies i es fonamenten en la metodologia observacional. També s’aborden els dissenys de mitja intervenció que estudien les relacions causals en contexts sense l’ús de l’aleatorització.

Anguera Argilaga, M. Teresa (UB)
Blanco Villaseñor, Angel (UB)
Bono Cabre, Roser (UB)
Camerino Foguet, Oleguer (Udl)
Castañer Balcells, Marta (UdL)
Chacón Moscoso, Salvador (USE)
Fernández del Valle, Jorge (UO)
Portell Vidal, Mariona (UAB)
 

Instruments no estàndards de codificació: comunicació presencial i xarxes socials
S’estudia la interacció comunicativa directa i la comunicació mediada per l’ordinador. La complexitat de la comunicació interpersonal demana l’elaboració ad hoc d’instruments no estàndards que permetin aplicar anàlisis matemàtics avançats del procés comunicatiu.

Anguera Argilaga, M. Teresa (UB)
Blanco Villaseñor, Angel (UB)
Bono Cabre, Roser (UB)
Camerino Foguet, Oleguer (Udl)
Castañer Balcells, Marta (UdL)
Gudberg Conrad, Jonsson (U. of Iceland)
Portell Vidal, Mariona (UAB)
 

Àmbits d'aplicació i innovació de la metodologia observacional
S’estudien les recerques innovadores que tenen en comú l’ús de la metodologia observacional i que aportin un avenç en aspectes procedimentals diversos en estudis relacionats amb la comunicació i el canvi a àmbits deportius, clínics, educatius, etc.

Anguera Argilaga, M. Teresa (UB)
Blanco Villaseñor, Angel (UB)
Bono Cabre, Roser (UB)
Camerino Foguet, Oleguer (Udl)
Castañer Balcells, Marta (UdL)
Gudberg Konrad, Jonsson (U. of Iceland)
Portell Vidal, Mariona (UAB)
 

Desenvolupament psíquic i lingüístic de les criatures i l'alumnat amb sordesa
S’estudia la constel·lació de condicions que incideixen en el desenvolupament de la infància i les qüestions específiques que incideixen en el creixement educatiu del nen sord en el context familiar i escolar. S’estudia, a més, com les millores en els mitjans didàctics de comunicació afavoreixen el procés educatiu dels infants en desavantatge social i cultural o amb problemes escolars relacionats amb el TDH.

Cambra Verges, Cristina (UAB)
Serrano Pau, Carrasumada (UAB)
 

Variables psicològiques i de relació comunicativa en la promoció i prevenció de la salut
S’estudien les condicions personals (personalitat, autoestima, creences sobre la salut, etc) i la relació comunicativa (suport entre iguals, comunicació usuaris-professionals, comunicació entre professionals, xarxes social, etc.) que comprometen els comportaments quotidians i l’adopció d’un estil de vida saludable. La contribució dels avenços de les ciències de la comunitat en les polítiques sanitàries, la participació social en temes de salut i les aportacions de la psicologia cognitivo-conductal emmarquen l’estudi del canvi personal i la salut.

Deus Yela, Joan (UAB)
Gomà Freixanet, Montserrat (UAB)
Gutiérrez Rosado, Teresa (UAB)
Miró Martínez, Jordi (URV)
Mora Giral, María Soledad (UAB)
 

Generativitat i envelliment satisfactori
S’estudia l’envelliment generatiu concretat en aspectes com el voluntariat i la participació cívica a la vellesa, el paper del avis i les avies a la família, i l’educació de les persones grans.

Celdran Castro, Montserrat (UB)
Villar Posada, Feliciano (UB)
 

Recerca educativa: processos cognitius i socials
S’estudia la comunicació educativa presencial i virtual, els processos cognitius implicats, la personalitat, les diferències de gènere, la gestió de l’espai instruccional i la implementació de processos discursius didàctics i eficients. S’inclou a més l’àmbit de l’educació superior i la problemàtica del professorat novell.

Badia Martín, Maria del Mar (UAB)
Castelló Tarrida, Antoni (UAB)
Cladellas Pros, Ramón (UAB)
Martínez Fernández, José Reinaldo (UAB)

Anguera Argilaga, M. Teresa (UB)
Aparici, Melina
Armadans Tremolosa, Immaculada (UB)
Arnau Sabatés, Laura (UAB)
Badia Martín, Maria del Mar (UAB)
Baqués Cardona, Josep (UAB)
Blanco Villaseñor, Angel (UB)
Bono Cabre, Roser (UB)
Cambra Verges, Cristina (UAB)
Camerino Foguet, Oleguer (Udl)
Caminal, Josefina
Cantera Espinosa, Leonor (UAB)
Castañer Balcells, Marta (UdL)
Castellà Mate, Judit
Castelló Tarrida, Antoni (UAB)
Castrechini, Àngela (UB)
Celdran Castro, Montserrat (UB)
Chacón Moscoso, Salvador (USE)
Cladellas Pros, Ramón (UAB)
Deus Yela, Joan (UAB)
Dezcallar, Teresa
Escolano Pérez, Elena
Fernández, Ana
Fernández del Valle, Jorge (UO)
Fornés Vives, Joana (UIB)
Gomà Freixanet, Montserrat (UAB)
Gudberg Conrad, Jonsson (U. of Iceland)
Gutiérrez Rosado, Teresa (UAB)
Herrero Nivela, M. Luisa
Leal, Aurora
Losada López, José Luis
Martínez Fernández, José Reinaldo (UAB)
Miró Martínez, Jordi (URV)
Mora Giral, María Soledad (UAB)
Moreno, Montserrat
Muro, Anna
Perinat Maceres, Adolfo
Portell Vidal, Mariona (UAB)
Riva, Giuseppe
Roca Cortés, Neus (UB)
Roche, Rober
Romeo Delgado, Marina (UB)
Roselló Miró, Jaume (UIB)
Sadurní Brugue, Marta (UdG)
Sala Roca, Fina (UAB)
Santoyo Velasco, Carlos
Sastre, Genoveva
Serrano Pau, Carrasumada (UAB)
Serrat Sellabona, Isabel (UdG)
Solé, Maria R.
Soler Vilageliu, Olga (UAB)
Soriano Pacheco, José Antonio (UAB)
Vilaregut Puigdesens, Anna (URL)
Villar Posada, Feliciano (UB)
Yepes Baldó, Montserrat (UB)

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició