Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

Aplicació de metodologia estadística avançada en Ciències de la Salut i Salut laboral
Metodologia estadística aplicada a l’epidemiologia i salut pública; disseny d’estudis; models lineals generalitzats; modelització de variables categòriques; anàlisi estadística d’enquestes de salut; anàlisi de fenòmens recurrents.

Martín, Miquel
Navarro, Albert
Torres, Ferran
GRAAL

Epidemiologia poblacional, clínica i molecular del càncer
Els estudis integradors sobre les causes del càncer són un punt de trobada natural entre la biologia molecular i l'epidemiologia, de manera que s'assoleixi una òptima integració de cultures professionals, coneixements científics, metodologies i tècniques. La nostra experiència investigadora és força transdisciplinària i som un dels grups espanyols pioners en epidemiologia clínica i molecular.

Porta, Miquel.
Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)

Epidemiologia i medicina preventiva de les infeccions nosocomials i transmissibles
En aquesta línia es desenvolupen recerques adreçades a l’estudi de l’epidemiologia de les infeccions nosocomials i a la seva prevenció amb mesures de caràcter assistencial i terapèutic. També són objecte d’estudi l’epidemiologia i la prevenció de les malalties transmissibles de més incidència, prevalença i/o rellevància social a la nostra comunitat, com la infecció pel VIH, la tuberculosi i les infeccions immunoprevenibles, així com els fenòmens epidèmics estacionals o emergents.

Campins, Magda
Casabona, Jordi
Casas, Irma
Caylà, Joan
Esteve, Maria
Vaqué, Josep
Agència de Salut Pública
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya
Medicina Preventiva i Epidemiologia (Vall d'Hebron)
Consorcio de Investigación Biomédica de Epidemiología y Salud Pública

Epidemiologia de les malalties cardiovasculars
Es promou la realització d’estudis epidemiològics sobre la prevenció, detecció, intervenció, rehabilitació i avaluació de la malaltia cardiovascular i de les malalties cròniques en general en el nostre entorn. D’altra banda es realitzen estudis específics per aprofundir en el coneixement del paper dels factors de risc ja establerts i en la detecció de possibles nous factors. Així mateix, s’analitzen i avaluen tots aquells aspectes que puguin afectar a la millora de la qualitat de tot el procés clínic des del punt de vista dels pacients, dels professionals i de la població.

Martín, Montserrat
Muñoz, Miguel Ángel
Puig, Teresa

Epidemiologia clínica i recerca en serveis sanitaris
La nostra línia de recerca s'emmarca a l'àmbit de la recerca clínica aplicada i en salut pública de caràcter transversal, amb una especialització en les revisions sistemàtiques i metanàlisis (avaluació d'intervencions en salut i de proves diagnòstiques), assaigs clínics (intervencions farmacològiques i no farmacològiques), estudis d'avaluació de serveis i de resultats en salut, estudis de qualitat de vida, estudis sobre el cribratge de malalties, estudis de camp epidemiològics, estudis de recerca metodològica i desenvolupament de guies de pràctica clínica.

Bolívar, Ignasi
Bonfill, Xavier
Castells, Xavier
Ferrer, Montserrat
Urrútia, Gerard
Centro Cochrane Iberoamericano
Consorcio de Investigación Biomédica de Epidemiología y Salud Pública
Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)

Bonfill, Xavier
Campins, Magda
Casabona, Jordi
Casa, Irma
Castells, Xavier
Caylà, Joan
Esteve, Maria
Ferrer, Montserrat
Martín, Miquel
Martín, Montse
Muñoz, Miguel Ángel
Navarro, Albert
Porta, Miquel
Puig, Teresa
Sala, Maria
Torres, Ferran
Vaqué, Josep

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició