Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

Anàlisi complex i harmònic
El grup d’investigació d'Anàlisi Matemàtica se centra principalment en l'anàlisi clàssica i més concretament en la interacció que hi ha entre l'anàlisi complexa i harmònica amb altres temes, com la teoria del potencial, la geometria conforme i els processos estocàstics. Els temes principals en què han treballat els membres del grup, obtenint resultats rellevants, són: teoria de Calderón-Zygmund, teoria geomètrica de la mesura, problemes de mostreig en tractament del senyal, conjunts excepcionals en la teoria de representacions conformes i la seva relació amb les propietats de la mesura harmònica.

Bruna Floris, Joaquim.
Burgués Badia, Josep Maria
Carmona Domenech, Joan J.
Clop Ponte, Albert
Cufí Sobregrau, Julià
Donaire Benito, Juan Jesús
Gonzalez Llorente, José
Martin Pedret, Joaquim
Mateu Bennassar, Joan Eugeni
Melnikov , Mark
Nicolau Nos, Artur
Orobitg Huguet, Joan
Tolsa Domènech, Xavier
Verdera Melenchón, Joan


Modelització estadística i processos estocàstics
El grup de recerca en Modelització Estadística i Processos Estocàstics treballa sobre temes teòrics i aplicats relacionats amb els processos estocàstics i la modelització estadística, que abasta des de les distribucions de contagi i l'anàlisi de supervivència, fins a la modelització de l'economia financera. Els principals temes tractats pels membres de l'equip són: càlcul de Malliavin, processos de Lévy, el moviment browniano fraccional, les fórmules de Itô, equacions diferencials ordinàries i en derivades parcials estocàstiques, la interacció de sistemes de partícules, teoria de cues, matemàtica financera, distribucions de contagi, caracterització de distribucions, test de bondat d'ajust, anàlisi de la supervivència, models exponencials, matemàtiques per a l'economia financera.

Bardina Simorra, Xavier
Cabaña Nigro, Ana Alejandra
Castillo Franquet, Joan del
Daniidilis , Aris
Delgado de la Torre, Rosario
Jolis Giménez, Maria
Quer Sardanyons, Lluís
Puig Casado, Pere
Solé Clivillés, Josep Lluís
Utzet Civit, Frederic
Modelització estadística i processos estocàstics


Equacions en derivades parcials i aplicacions
Aquest grup es dedica a l'estudi analític de les equacions en derivades parcials, les seves propietats qualitatives i la simulació numèrica. Els problemes matemàtics que tracten estan suggerits per les aplicacions, concretament el grup s'interessa en equacions de transport, cinètiques i de difusió amb aplicacions en temes tan diversos com biologia matemàtica, dinàmica de poblacions, mecànica de fluids, transport de partícules amb càrrega en materials semiconductors i plasmes.

Calsina Ballesta, Angel
Carrillo de la Plata, José Antonio
Cuadrado Gavilán, Sílvia
Serna Salichs, Susana
Grup d'Equacions en Derivades Parcials i Aplicacions


Geometria diferencial
Aquest grup es dedica a l'estudi d'estructures geomètriques en varietats diferencials. Els principals temes tractats pels membres de l'equip són: varietats diferencials, geometria de Riemann, topologia de varietats de dimensió tres, geometria integral, varietats complexes.

Dicks McLay, Warren
Gallego Gómez, Eduardo
Girbau Badó, Joan
Marín Pérez, David
Nicolau Reig, Marcel
Porti Piqué, Joan
Reventós Garrida, Agustí
Solanes Farrés, Gil


Teoria d'anells
El grup de recerca en Teoria d'Anells té com a objectiu l'estudi de certes classes d'anells, incloent-hi els anells regulars de von Neumann, les àlgebres de dimensió finita, els anells semilocals, les àlgebres de grup i de semigrup, i les àlgebres d'operadors. Les propietats fonamentals d'aquests anells es troben codificades en la categoria de mòduls sobre aquests i les seves subcategories. Un especial interès mereixen les subcategories plenes formades pels mòduls projectius finitament generats i els mòduls finitament presentats, respectivament. Els principals temes tractats pels membres de l'equip són: àlgebra, anell, grup, localització, monoide, mòdul tilting, multiplicadors, projectiu, injectiu, anell d'intercanvi.

Ara Bertrán, Pere
Antoine Roilobos, Raimón
Cedó Giné, Ferràn
Herbera Espinal, Dolors
Moncasi Sossona, Jaume
Perera Domènech, Francesc


Topologia algebraica
El grup de recerca en Topologia Algebraica té com a objectiu la recerca en diversos àmbits de la topologia algebraica, en particular en la teoria d'homotopia. Els principals temes tractats pels membres de l'equip són: topologia algebraica, teoria d'homotopia.

Aguadé Bover, Jaume
Broto Balnco, Carlos
Castellana Vila, Natália
Castellet Solanas, Manuel
Kock, Joachim
Pitsch , Wolfgang
Ruiz Cirera, Albert
Grup de Topologia Algebràica de Barcelona


Sistemes dinàmics
El grup de recerca té com a objectiu l'estudi qualitatiu i numèric dels Sistemes Dinàmics continus i discrets. L'activitat de recerca se centra en els següents estudis: teoria qualitativa de les equacions diferencials ordinàries: cicles límit, integrabilitat, centres i funcions de període. Sistemes hamiltonians i mecànica celeste: famílies d'òrbites periòdiques i configuracions centrals del problema de n-cossos. Sistemes dinàmics discrets: Conjunts de períodes de les aplicacions contínues entre varietats compactes via homologia i nombres de Lefschetz, dinàmica discreta d'equacions en diferències, dinàmica de funcions biracionals planes.

Alsedà Soler, Lluís
Artés Ferragud, Joan Carles
Caubergh, Magdalena
Cima Mollet, Anna
Gascón Pérez, Josep
Gasull Embid, Armengol
Llibre Saló, Jaume
Mañosas Capellades, Francesc
Mondelo González, Josep Maria
Torregrosa Arús, Joan
Grup de Sistemes Dinàmics


Geometria algebraica i aritmètica
Estudi de diversos problemes de geometria algebraica i aritmètica i altres geometries, incloent-hi les geometries analítiques no arquimedianes, la geometria tropical i geometries algebraiques abstractes. També problemes més clàssics en cossos de nombres, cossos finits i de característica p>0 en general.

Bars Cortina, Francesc
Nart Viñals, Enric
Roé Vellvé, Joaquim
Xarles Ribas, Francesc Xavier

Aguadé Bover, Jaume
Alsedà Soler, Lluís
Antoine Roilobos, Raimón
Ara Bertrán, Pere
Artés Ferragud, Joan Carles
Bardina Simorra, Xavier
Bars Cortina, Francesc
Broto Balnco, Carlos
Bruna Floris, Joaquim
Burgués Badia, Josep Maria
Cabaña Nigro, Ana Alejandra
Calsina Ballesta, Angel
Cañizo, José Alfredo
Carmona Domenech, Joan J.
Carrillo de la Plata, José Antonio
Castellana Vila, Natália
Castellet Solanas, Manuel
Castillo Franquet, Joan del
Caubergh, Magdalena
Cedó Giné, Ferràn
Cima Mollet, Anna
Clop Ponte, Albert
Cuadrado Gavilán, Sílvia
Cufí Sobregrau, Julià
Daniidilis , Aris
Delgado de la Torre, Rosario
Dicks McLay, Warren
Donaire Benito, Juan Jesús
Gallego Gómez, Eduardo
Gascón Pérez, Josep
Gasull Embid, Armengol
Girbau Badó, Joan
Gonzalez Llorente, José
Herbera Espinal, Dolors
Jolis Giménez, Maria
Kock, Joachim
Llibre Saló, Jaume
Mañosas Capellades, Francesc
Marín Pérez, David
Martin Pedret, Joaquim
Mateu Bennassar, Joan Eugeni
Melnikov, Mark
Moncasi Sossona, Jaume
Mondelo González, Josep Maria
Nart Viñals, Enric
Nicolau Nos, Artur
Nicolau Reig, Marcel
Orobitg Huguet, Joan
Perera Domènech, Francesc
Pitsch, Wolfgang
Porti Piqué, Joan
Prat, Laura
Puig Casado, Pere
Quer Sardanyons, Lluís
Reventós Garrida, Agustí
Roé Vellvé, Joaquim
Ruiz Cirera, Albert
Serna Salichs, Susana
Solanes Farrés, Gil
Solé Clivillés, Josep Lluís
Tolsa Domènech, Xavier
Torregrosa Arús, Joan
Utzet Civit, Frederic
Verdera Melenchón, Joan
Xarles Ribas, Francesc Xavier

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://www.uab.cat/matematiques