Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

Geologia estructural i geotectònica
Geologia estructural i tectònica de sòcols. Models tectònics (combinació de treball de camp amb experiments). Varisc del NE de Iberia. Geodinàmica de les serres de muntanyes (Pirineus, Atlas, Colòmbia). Estructura i mecànica de les zones de falla. Modelització de la dinàmica micro estructural de roques.

Arboleya Cimadevilla, Maria Luisa
DruguetTantiña, Elena
Griera Artigas, Albert
Teixell Cácharo, Antonio

 

Cristal·lografia, magnetisme i geoquímica
Arqueomagnetisme. Magnetisme de nanopartícules i aerogels. Estudi i determinació d'estructures cristal·lines per difracció de raigs X.

Casas Duocastella, Lluis
Piniella Febrer, Joan Francesc


Petrologia i jaciments minerals
Modelització d'equilibris de fases. Simulacions numèriques de reservoris dolomítics, aigües subterrànies i contaminació minera. Fluids hidrotermals i formació de concentracions metàl·liques. Geoquímica del mantell subcontinental litosfèric al NE d'Espanya.

Corbella Cordomí, Mercè
Galan Garcia, Gumer
Gómez Gras, David
Martínez Fernández, Francisco J.
Reche Estrada, Joan


Geodinàmica externa
Dinàmica de processos geològics externs i avaluació de riscos. Tècniques geofísiques aplicades a la investigació geomorfològica. El gas radó com a indicador de zones geològicament actives. Recursos hídrics regionals: caracterització, modelització i gestió integrada.

Bach Plaza, Joan
Estalrich López, Joan
Zarroca Hernández, Mario


Estratigrafia
Sedimentologia de sistemes clàstics profunds i sistemes clàstics continentals (conca sud-pirenaica). Geologia del petroli. Estratigrafia i cronoestratigrafía de successions continentals (Pirineus, Serralada Bètica, Caucas, Toscana, Rift, etc.). Geoarqueologia (Iberia, Orient Mitjà).

Estrada Aliberas, Rita
Oms Llobet, Oriol
Remacha Grau, Eduard


Paleontologia del Mesozoic i Terciari Inferior
Taxonomia, evolució, bioestratigrafia, paleoecologia, paleobiogeografia i aplicació a l'anàlisi de conca dels macroforaminífers. Taxonomia, evolució, bioestratigrafia, paleoecologia, paleobiogeografia i aplicació a l'anàlisi de conca dels invertebrats marins.

Boix Martínez, Carme
Gili Folch, Eulalia
Martinez Ribas, Ricard
Vicens Batet, Enric


Paleontologia de vertebrats
Paleobiologia de vertebrats, insularitat i paleohistologia. Primats fòssils de la península Ibèrica. Dinosaures i altres vertebrats del Mesozoic. Faunes de vertebrats del Neogen i Quaternari.

Casanovas Vilar, Isaac
Fortuny Terricabras
Furió Bruno, Marc
Galobart Lorente, Àngel
Madurell Malapeira, Joan
Marmi Plana, Josep
Martínez Alba, David
Moyà Solà, Salvador
Vila Ginestí, Bernat

Arboleya Cimadevilla, Maria Luisa
Bach Plaza, Joan
Casanovas Vilar, Isaac
Casas Duocastella, Lluis
Corbella Cordomí, Mercè
Druguet Tantiña, Elena
Galan Garcia, Gumer
Galobart Lorente, Àngel
Gómez Gras, David
Griera Artigas, Albert
Martínez Alba, David
Martínez Fernández, Francisco J.
Martinez Ribas, Ricard
Moyà Solà, Salvador
Oms Llobet, Oriol
Piniella Febrer, Joan Francesc
Reche Estrada, Joan
Teixell Cácharo, Antonio
Vicens Batet, Enric

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició