Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

Ètiques contemporànies
Anàlisi dels fenòmens de la vida i món contemporanis amb rellevància ètica i, de forma específica, relacionats amb l’àmbit de la bioètica i les noves tecnologies.

Camps Cervera, Victòria
Farrés Juste, Oriol
Gamper Sachse, Daniel
Puyol González, Àngel
Riba Miralles, Jordi
Rius Santamaria, Mercè
Tafalla González, Marta
 

Filosofia política
Anàlisi dels fenòmens de la vida i món contemporanis amb rellevància política i, de forma específica, relacionats amb l’àmbit de la justícia i/o la fraternitat, com a principi vertebrador de les institucions que representen la ciutadania, i també amb la religió, la creença i els fenòmens que se’n segueixen.

Camps Cervera, Victòria
Farrés Juste, Oriol
Gamper Sachse, Daniel
Puyol González, Àngel
Riba Miralles, Jordi
Rius Santamaria, Mercè
Tafalla González, Marta
 

Estètiques contemporànies
Anàlisi de les noves manifestacions artístiques i dels canvis experimentats en l’estatut ontològic de les obres d’art, com a objectes de coneixement, i també del seu estudi i aproximació crítics, com és el cas de la investigació artística.

El Doctorat Picasso, resultat d'un conveni entre el Museu Picasso de Barcelona i la UAB, generarà tesis doctorals sobre Picasso i la creativitat contemporània. Hibrida la filosofia, la història de l'art, la museologia, i les filologies espanyola, catalana i francesa amb les pràctiques creatives: coreografia, circ, gastronomia, arts visuals, disseny, literatura, arts escèniques (dansa, teatre), música, performance i arts del carrer.

Jaques Pi, Jèssica
Saez Tajafuerce, Begonya
Tafalla González, Marta
Vilar i Roca, Gerard
 

Filosofia i teoria de la cultura
Anàlisi de les estructures de poder i institucionals del món actual i també dels símptomes que la cultura suscita en els subjectes avui, tot identificant-ne els processos de subjectivació i la corresponent conformació a la ideologia.

Hernández Reynés, Jesús
Saez Tajafuerce, Begonya
Vicens i Llorente, Antoni
 

Ontologia
Anàlisi de la resignificació de l’ésser (com a objecte d’estudi) i de l’estudi de l’ésser (com a representació i/o discurs) d’ençà dels plantejaments (post) aristotèlics -en el context de la ciència contemporània, com ara la mecànica i física quàntiques- i (post) hegelians -en el context de la teoria social i política contemporànies-.

Adrián Escudero, Jesús
Gómez Pin, Víctor
Hernández Reynés, Jesús
Saez Tajafuerce, Begonya
 

Ciència cognitiva i filosofia de la ment
Anàlisi i conseqüències filosòfiques de les aportacions actuals dels estudis de la ment, com la teoria de la cognició estesa o les discussions en torn de la representació mental i de l’estatut dels estats de creença.

Casacuberta Sevilla, David
Estany Profitós, Anna
Fernández Prat, Olga
Quesada Casajuana, Daniel
Sturm, Thomas
Vallverdú Segura, Jordi
 

Filosofia de la ciència
Anàlisi de la racionalitat, dels seus límits i determinacions com a universal epistèmic que travessa la ciència, així com els diversos models vigents en les diverses disciplines científiques i els reptes de la seva cohabitació.

Bianchi, Silvia de
Estany Profitós, Anna
Sturm, Thomas
 

Estudis de dones, gènere i queer
Anàlisi dels feminismes contemporanis i, de forma específica, de les articulacions interdisciplinars del cos com a topos de la identitat en el marc d’una ontologia relacional i amb explícita consideració dels estudis culturals.

Saez Tajafuerce, Begonya
 

Lògica i intel·ligència artificial
Anàlisi dels nous models computacionals, dels models lògics que fan possible el raonament artificial i de les lògiques no clàssiques.

Dellunde i Clavé, Pilar
 

Filosofia medieval
Anàlisi de les concepcions i representacions de la religió al llarg de l’Edat Mitjana en clau històrica i cultural i des d’una perspectiva contemporània, centrada en les figures cabdals d’Arnau de Vilanova, Vicent Ferrer i Ramon Llull.

Mensa i Valls, Jaume

Adrián Escudero, Jesús
Bianchi, Silvia de
Camps Cervera, Victòria
Casacuberta Sevilla, David
Dellunde i Clavé, Pilar
Estany Profitós, Anna
Farrés Juste, Oriol
Gamper Sachse, Daniel
Gómez Pin, Víctor
Hoffer, Carl
Jaques Pi, Jèssica
Mensa i Valls, Jaume
Puyol González, Àngel
Riba Miralles, Jordi
Rius Santamaria, Mercè
Saez Tajafuerce, Begonya
Sturm, Thomas
Tafalla González, Marta
Toribio, Josefa
Vallverdú Segura, Jordi
Vilar i Roca, Gerard

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/web/doctorat-1320825412601.html