Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

1. Recerca en farmacologia bàsica

Farmacologia vascular
F. Jiménez
E. Castells

Neurofarmacologia
V. Clos


2. Recerca en farmacologia clínica

Assajos clínics sense interès terapèutic per als voluntaris participants
I. Gich
R.M. Antonijoan
E. Montané
M.L. Ibáñez Mora

Neuropsicofarmacologia humana
J. Riba

Utilització de models matemàtics predictius (Farmacocinètica/farmacodinàmica) en farmacologia clínica
M. Valle

Farmacoepidemiologia
A. Figueres
C. Pontes

Estudis d'utilització de medicaments
A. Agustí
S. Grau
E. Montané
C. Pontes

Farmacovigilància a l'hospital
J.M. Castel
A. Agustí

Farmacovigilància en atenció primària
A. Figueres
J.M. Castel

Estudis dels efectes sobre la salut i la qualitat de vida en el consum de substàncies il·lícites
M. Farré

Estudis d'utilització de medicaments antimicrobians
S. Grau
C. Pontes

Farmacocinètica i obesitat
M. Farré

Farmacogenètica
M. Farré
M. Valle

Desenvolupament d'estudis en Fase I de vacunes terapèutiques
E. Montané

Aspectes generals de la toxicitat per fàrmacs
E. Montané

Farmacocinètica i farmacodinàmica d'antimicrobians
C. Pontes
M. Valle

Estudis en VIH
M. Valle

Disseny d'estudis en recerca clínica i autoritzacions regulatòries
C. Pontes


3. Recerca en farmacologia veterinària

Asma i altres malalties al·lègiques
F. de Mora

Al·lergia i inflamació en el gos i models experimentals de pell artificial
A. Puigdemont

Estudis de relació farmacocinètica/farmacodinàmica PK/PD
C. Cristòfol

Leishmaniosi
J. Alberola

Alberola Domingo, Jordi
Antonijoan Arbós, Rosa María
Castells Caballé, Eva
Clos Guillén, victoria
Cristòfol Adell, Carles
Farré Albadalejo, Magí
Figueres Suñé, Albert Jesús
Gich Saladich, Ignacio José
Jiménez Altayo, Francesc
de Mora Pérez, Fernando
Pontes García, Caridad
Puigdemont Rodríguez, Ana
Riba, J.
Valle Cano, Marta
Vila Calsina, Elisabet

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició