Línies de recerca

 • Territori, migració, globalització.
  Articula la investigació en àmbits que graviten sobre el territori i la població en aspectes rellevants de l’actualitat com la mobilitat, el multiculturalisme, la comunitat, el benestar, la relació entre el global i el local, des d’una perspectiva crítica i interseccional.
   
  Professorat:
  Mireia Baylina (mireia.baylina@uab.cat)
  Maria Dolors Garcia Ramon, (mariadolors.garcia.ramon@uab.cat)
  Anna Ortiz (anna.ortiz@uab.cat)
  Maria Prats (maria.prats@uab.cat)
  Isabel Salamaña (isabel.salamaña@uab.cat)

  Elisabet Almeda (elisabet.almeda@ub.edu)
  Susanna Tavera (tavera@ub.edu)
  Rosa Tello (rosa.tello@ub.edu)
   
 • Treball, temps i mercats
  Reflexions interdisciplinàries desenvolupades per historiadores, economistes, especialistes en organitzacions d’empreses, sociòlogues, geògrafes, antropòlogues socials i culturals, pedagogues, especialistes en teoria i història de la comunicació i expertes en dret públic i ciències històrico-jurídiques.
   
  Professorat:
  Cristina Borderías (cristina.borderias@ub.edu)
  Elisabet Almeda (elisabet.almeda@ub.edu)
  Encarna Bodelón (encarna.bodelon@uab.cat)
  Verena Stolke (verena.stolke@uab.cat)
  Mireia Baylina (mireia.baylina@uab.cat)
  Maria Dolors Garcia Ramon (mariadolors.garcia.ramon@uab.cat)
  Anna Ortiz (anna.ortiz@uab.cat)
  Maria Prats (maria.prats@uab.cat)

  Isabel Salamaña (isabel.salamaña@udg.edu)
  Susanna Tavera (tavera@ub.edu)
  Rosa Tello (rosa.tello@ub.edu)
  Pilar Carrasquer (pilar.carrasquer@uab.cat)
  Teresa Torns (teresa.torns@uab.cat)

  Imma Pastor (imma.pastor@urv.cat)
  Cristina Carrasco (cristina.carrasco@ub.edu)
   
 • Identitats, relacions i grups: construccions socials i drets
  Es recullen àmbits que impliquen diferents identitats: corporals, personals, socials. Tracta de les relacions afectives, familiars i les polítiques que sorgeixen al voltant d’aquestes, les desigualtats relacionals i socials que generen, així com les polítiques i les legislacions que tracten de regular-ho.
   
  Professorat:
  Meri Torras (meri.torras@uab.cat)
  Elisabet Almeda (elisabet.almeda@ub.edu)
  Teresa Cabruja (teresa.cabruja@udg.edu)
  Josepa Bru (josepa.bru@udg.edu)
  Encarna Bodelón (encarna.bodelon@uab.cat)
  Verena Stolke (verena.stolke@uab.cat)

  Gerard Coll-Planas (gerard.coll@uvic.cat)
  Eva Espasa (eva.espasa@uvic.cat)
  Mireia Baylina (mireia.baylina@uab.cat)
  Maria Dolors Garcia Ramon (mariadolors.garcia.ramon@uab.cat)
  Anna Ortiz (anna.ortiz@uab.cat)
  Maria Prats (maria.prats@uab.cat)

  Isabel Salamaña (isabel.salamaña@udg.edu)
  Susanna Tavera (tavera@ub.edu)
  Rosa Tello (rosa.tello@ub.edu)
  Aurora Leal (aurora.leal@uab.cat)
  Montserrat Moreno (montserrat.moreno@ub.edu)
  Genoveva Sastre (genoveva.sastre@ub.edu)
   
 • Moviments socials, activismes, polítiques de gènere
  La perspectiva de gènere ha enriquit l’estudi de les mobilitzacions socials, de les cultures i institucions polítiques, així com dels processos de promoció social protagonitzats per les dones en la societat contemporània. Així, s’ha redoblat la capacitat crítica de la història de les dones i el gènere, que va jugar un paper pioner en l’establiment d’aquests estudis a Espanya.
   
  Professorat:
  Elisabet Almeda (elisabet.almeda@ub.edu)
  Cristina Borderías (cristina.borderias@ub.edu)
  Encarna Bodelón (encarna.bodelon@uab.cat)
  Verena Stolke (verena.stolke@uab.cat)

  Susanna Tavera (tavera@ub.edu)
  Rosa Tello (rosa.tello@ub.edu)
  Gerard Coll-Planas (gerard.coll@uvic.cat)
  Montserrat Duch (montserrat.duch@urv.cat)
  Joana Zaragoza (majoana.zaragoza@urv.net)
   
 • Relacions de poder i violències  patriarcals
  Aquesta línia, degut a la seva complexitat, combina varis enfocaments. Des d’una perspectiva multidisciplinar apareixen els àmbits jurídics, sociològic, psicològic, educatiu i històric. Es centra en el tractament de la violència tant física com psicològica, discursiva, simbòlica, ja sigui en l’àmbit interpersonal com en el laboral i institucional. Inclou també les actuacions, moviments i iniciatives que es proposen dispensar l’atenció a les persones afectades després de produir-se la situació de violència, així com la seva prevenció i erradicació.
   
  Professorat:
  Meri Torras (meri.torras@uab.cat)
  Teresa Cabruja (teresa.cabruja@udg.edu)
  Josepa Bru (josepa.bru@udg.edu)
  Encarna Bodelón (encarna.bodelon@uab.cat)
  Verena Stolke (verena.stolke@uab.cat)
  Jenni Cubells  (jenni.cubells@uab.cat)
  Enrico Mora (enrico.mora@uab.cat)

  Barbara Biglia (barbara.biglia@urv.cat)
   
 • Educació i valors
  Línia dissenyada per a realitzar investigacions que permetin establir una continuïtat entre la vida privada i la vida acadèmica de l’alumnat, formar-lo en valors que permetin establir relacions equitatives entre els sexes i amb el seu entorn social. Investigar la construcció de nous circuits que permetin a dit alumnat anar des de la seva pròpia intimitat a l’apropiació dels sabers científics i culturals. Un dels objectius fonamentals és posar de relleu el coneixement de sí mateix/a i el de les persones del propi entorn per a elaborar l’univers de sabers més lligats a les experiències vivencials.
   
  Professorat:
  Barbara Biglia (barbara.biglia@urv.cat)
  Pilar Carrasquer (pilar.carrasquer@uab.cat)
  Teresa Torns (teresa.torns@uab.cat)

  Isabel Carrillo (isabel.carrillo@uvic.cat)
   
 • Salut: promoció, tecnologies i diversitat
  La línia planteja l’estudi de les idees sobre salut, malaltia i dependències tractades des de diferents perspectives: estudis històrics i creences sobre  les nocions de malaltia, així com de les professions mèdiques, en especial en relació al cos femení. Els malestars físics i psíquics que apareixen en l’actualitat, les persones dependents i les conseqüents necessitats de cura. El paper de les dones i de les institucions en aquests àmbits.
   
  Professorat:
  Dolors Juvinyà (dolors.juvinya@udg.edu)
  Gerard Coll-Planas (gerard.coll@uvic.cat)
  Teresa Cabruja (teresa.cabruja@udg.edu)
  Josepa Bru (josepa.bru@udg.edu)
   
 • Llenguatge, comunicació i produccions artístiques
  Línia que aborda les representacions femenines i masculines que en la nostra societat, de forma explícita i/o implícita, es troben en els diferents mitjans artístics: novel.la, teatre, cinema i mitjans de comunicació com la televisió, premsa, etc. Es refereix també a les diferents formes que aquests mitjans són contemplats, assumits per part del públic des d’una perspectiva de gènere; les orientacions sexistes que apareixen en el llenguatge, els discursos i les figures literàries que configuren una base important de la nostra cultura. Finalment, la literatura escrita per dones permet copsar les formes de contemplar el món exterior i interior, la pròpia cultura, les pròpies vivències com a dones.
   
  Professorat:
  Meri Torras (meri.torras@uab.cat)
  Montserrat Palau (montserrat.palau@urv.cat)
  Iolanda Tortajada (iolanda.tortajada@urv.cat)
  Elisabet Rusell (elisabet.rusell@urv.cat)
  Coral Cuadrada (coral.cuadrada@urv.cat)

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.iiedg.org/doctorat