Línies de recerca

Sistemes micro i nanoelectromecànics: integració en CMOS i aplicacions
Departament d'Enginyeria Electrònica
Aquesta línia de recerca està dedicada al disseny de RF-MEMS i NEMS basats en tecnologia CMOS. Integració de dispositius MEMS i NEMS en CMOS. Disseny CMOS VLSI. Disseny de sensors ultrasensibles basats en NEMS. Matrius de NEMS: estudi de propietats col·laboratives. Explotació de no-linealitats i propietats fonamentals dels NEMS. Dispositius NEMS combinats amb estructures òptiques (Nano-optoelectromechanical Systems, NOEMS) per a aplicacions de recol·lecció i emmagatzematge d'energia residual (energy harvesting and storage).

Abadal Berini, Gabriel
Barniol Beumala, Núria
Torres Canals, Francesc
Uranga Del Monte, Arantxa
Laboratori de Sistemes Nano-optoelectromecànics per Energia (Nanerg Lab)
Electronic Cicuits and Systems Research Group (ECAS)


Fiabilitat de dispositius i circuits micro/nanoelectrònics
Departament d'Enginyeria Electrònica
La investigació se centra en el camp de la fiabilitat de dispositius i circuits micro/nanoelectrònics. S'aborda la caracterització elèctrica i l'avaluació de fiabilitat de tecnologies CMOS ultraescalades, adoptant una aproximació multinivell, cobrint des de la nanoescala fins al circuit. L'objectiu últim és la modelització dels diferents mecanismes d'envelliment dels dispositius, juntament amb la variabilitat associada al procés de fabricació, per a la simulació de fiabilitat dels circuits integrats. La investigació inclou MOSFETs ultraescalados i dispositius emergents, com els basats en el fenomen del 'Resistive switching' i dispositius basats en grafè.

Aymerich Humet, Xavier
Martín Martínez, Javier
Nafría Maqueda, Montserrat
Porti Pujal,Marc
Rodríguez Martínez, Rosana
Grup de Fiabilitat de Dispositius i Circuits Electrònics (REDEC)


Metamaterials, RFID i aplicacions industrials
Departament d'Enginyeria Electrònica
Aquesta línia de recerca està dedicada al disseny de circuits de RF/microones compactes en tecnologia plana (components multibanda, de banda ampla, reconfigurables i diferencials) basats en conceptes de metamaterials. Models circuitals de components basats en elements semidiscrets i síntesi. Sensors de microones. Antenes en tecnologia plana, etiquetes i lectors de RFID i aplicacions. Etiquetes per a entorns metàl·lics i "chipless" RFID.

Bonache Albacete, Jordi
Martín Antolín, Ferran
García García, Joan
Centre d'Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions (CIMITEC)


Nanoelectrònica computacional (computational nanoelectronics)
Departament d'Enginyeria Electrònica
Simulation, modeling and characterization of nanoelectronic devices. Study of DC and high frequency behavior of emerging devices using a multi-scale approach spanning from ab-initio methods and classical/quantum Monte Carlo simulation of electron transport to compact analytical modeling. Transistors based on two-dimensional materials (such as graphene) and resistive switching devices are the two main subjects of present interest.

Cartoixà Soler, Xavier
Jiménez Jiménez, David
Miranda, Enrique
Oriols Pladevall, Xavier
Suñé Tarruella, Jordi
Research Group of Computational Nanoelectronics (NANOCOMP)


Tecnologia micro i nanoelectrònica
CNM-IMB i Departament d'Enginyeria Electrònica
Aquesta línia de recerca està dedicada al camp dels micro i nanosistemes integrats, i més concretament a diferents àmbits com ara són els circuits i sistemes integrats, micro- nanotecnologies, micro-nano-bio sistemes, nanofabricació i propietats funcionals de nanoestructures, dispositius i sistemes de potència i transductors per a la detecció química i bioquímica.

Baldi Coll, Antoni (CNM-IMB)
Bausells Roigé, Joan (CNM-IMB i Departament d’Enginyeria Electrònica, UAB)
Cané Ballart, Carles (CNM-IMB)
Lora-Tamayo D'Ocón, Emilio (CNM-IMB i Departament d’Enginyeria Electrònica, UAB)
Flores Gual, David (CNM-IMB i Departament d’Enginyeria Electrònica, UAB)
Figueras Costa, Eduardo (CNM-IMB i Departament d’Enginyeria Electrònica, UAB)
Esteve Tintó, Jaume (CNM-IMB i Departament d’Enginyeria Electrònica, UAB)
Jordà Sanuy, Francesc Xavier (CNM-IMB)
Pérez Murano, Francesc (CNM-IMB)
Hidalgo Villena, Salvador (CNM-IMB)
Serra Graells, Francesc (CNM-IMB i Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics, UAB)
Centre Nacional de Microelectrònica


Aplicacions Biomèdiques i Tecnologies per a l'Autonomia Personal
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Aquesta línia de recerca està dedicada a estudiar i desenvolupar les aplicacions de les microtecnologies (microelectrònica, micro-nano sistemes) en el camp biomèdic, cosa que implica recerca en micro i nano tecnologies, en electrònica i sistemes electrònics, desenvolupament d'instrumentació, recerca biomèdica i fins i tot recerca clínica. Per altra banda, la línia està també dedicada a estudiar l'ús dels sistemes electrònics integrats en el desenvolupament d'aplicacions encaminades a augmentar la autonomia personal, especialment en el cas de discapacitats i gent gran.

Aguiló Llobet, Jordi
Valderrama Vallés, Elena
Villa Sanz, Rosa (CNM-IMB)
Roig de Zárate, Jordi
Esteve, Jaume (CNM-IMB)
Grups de recerca de la UAB i grups de recerca de qualitat


Disseny de Circuits i Sistemes Integrats
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Aquesta línia de recerca està dedicada al disseny de circuits i sistemes integrats per al desenvolupament de microinstrumentació basada en MEMS incloent-hi tant el disseny analògic d'interfícies de sensors com de plataformes Hw basades en sistemes encastats per a aplicacions aeroespacials, industrials, de transport o de navegació.

Ferrer Ramis, Carles
Oliver Malagelada, Joan
Serra-Graells, Francesc
Grup de Disseny de Circuits i Sistemes Integrats


Electrònica Impresa i Sistemes Encastats
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Aquesta línia de recerca està dedicada al disseny i la fabricació de dispositius amb electrònica impresa, així com disseny de sistemes encastats i sistemes multiagent físic.

Carrabina Bordoll, Jordi
Terés, Lluís
Ribas Xirgo, Lluís
Velasco González, Josep
Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software (CEPHIS)
Software/Hardware Agent-based Distributed and Embedded Systems (SHADES)


Antenes i sistemes de micrones
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Aquesta línia de recerca està dedicada als àmbits d'electromagnetisme computacional, disseny i mesura d’antenes, materials i metamaterials per alta freqüència, disseny i implementació de circuits i sistemes de microones i mil·limètriques, i tècniques de mesura en microones.

Junkin, Gary
Parrón Granados, Josep
de Paco Sánchez, Pedro
Antenna & Microwave Systems Group


Comunicacions, navegació i networking
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Aquesta línia de recerca està dedicada als àmbits de processament del senyal estadístic i multi-canal, teoria de la informació en xarxes, processament del senyal per a comunicacions, sistemes de posicionament i comunicacions a través de satèl·lit i de dispositius terrestres, i gestió de recursos ràdio en xarxes heterogènies.

Vázquez Castro, M. Angeles
Seco Granados, Gonzalo
López Vicario, José
López Salcedo, José
Morell Pérez, Antoni
Signal Processing for Communications and Navigation Research Group (SPCOMNAV)
Wireless Communications and Networking Research Group


Automatització i Sistemes Avançats de Control
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Aquesta línia de recerca està dedicada als àmbits de sistemes automatitzats, control de processos industrials, control de processos mediambientals i sistemes de control avançat.

Vilanova, Ramon
Menesses, Montse
Ibeas, Asier
Pedret, Carles
Advanced Control Systems & Automation Research Group


Modelatge i Simulació de sistemes a esdeveniments discrets
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Aquesta línia de recerca està dedicada als àmbits de modelització de sistemes de producció, transport i logística, simulació de sistemes dinàmics, planificació i optimització de la producció, i eines d’ajuda a la presa de decisions.

Piera, Miquel Angel
Moreno, Romualdo
Ramos, Juan José
Narciso, Mercedes
Modeling and Simulation of Logisitcs Systems Research Group (LOGISIM)

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició