Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

Anàlisi Instrumental de la Comunicació
Recerca experimental orientada a l'avaluació de l'eficàcia comunicativa i el desenvolupament de noves eines d'anàlisi i mesura

 • Badajoz Dávila, Carlos David
 • Montoya Vilar, Norminanda
 • Morales Morante, Fernando

LAICOM (Laboratori d'Anàlisi Instrumental de la Comunicació)
 

Medició de valors socials, educatius i humans en la comunicació publicitària
Desenvolupament d’eines d’avaluació de l’eficàcia comunicativa, orientades a la comunicació en l’entorn del màrqueting social

 • Badajoz Dávila, Carlos David
 • Morales Morante, Fernando

ProtocoloEva®
LAICOM (Laboratori d'Anàlisi Instrumental de la Comunicació)
 

Marketing, imatge de marca, brand equity i comportament del consumidor
Recerca orientada a la localització de públics i definició idònia de marques en funció del comportament dels consumidors

 • López Sintas, Jordi

Publicitat sonora i nous formats: ideació i experimentació amb noves formes de transmissió dels continguts publicitaris a l’entorn digital
Anàlisi dels formats publicitaris. Desenvolupament i experimentació de noves formes sonores publicitàries

 • Balsebre, Armand
 • Barbeito, M.L.
 • Barrio Fraile, Estrella
 • Fajula Payet, Anna
 • Perona, Juan José

Publiradio (Grup de recerca en publicitat i comunicació radiofònica)
 

Història de la ràdio i de la publicitat radiofònica
Recerca orientada a l’anàlisi del context polític, social, tecnològic, econòmic de la ràdio i la publicitat, posant-los en relació amb els seus formats comunicatius

 • Balsebre Torroja, Armand
 

Psicologia, Publicitat i Comunicació
Estudi de la comunicació i la publicitat des de la perspectiva de la Psicologia Cognitiva i el Neuromarketing

 • Añaños Carrasco, Elena

Dra. Elena Añaños
PCA (Research Group on Psychology, Communication and Advertising)
 

Creativitat publicitària
Recerca sobre el desenvolupament d’estratègies, procediments, tècniques i formats creatius en la Publicitat i les Relacions públiques

 • Blanco Pont, J. Maria
 • González Quesada, Alfons
 • Làzaro Pernias, Patrícia
 • Roca Correa, David
 • Tena Parera, Daniel

Grup Publicitat i Relacions Públiques - GRP
 

Disseny gràfic
Recerca experimental orientada a mesurar la influència del tractament i la composició gràfiques en l’eficàcia comunicativa

 • Tena Parera, Daniel
 

Publicitat social
Anàlisi de campanyes mediàtiques de sensibilització política i social, orientada a la localització i formalització de les seves tècniques comunicatives

 • Doval, Eduardo
 • Gonzalez Quesada, Alfons
 • Lázaro Pernias, Patricia
 • Navarro, José Blas
 • Zeler, Ileana-Lis

Representació de la diversitat sociocultural a la publicitat
La diversitat ven? La resposta a la pregunta ve donada per l’anàlisi multimodal (producció, emissió, recepció, dinamització) de la diversitat sociocultural a la publicitat audiovisual (Internet i TV), portat a terme des del MIGRACOM-UAB, i per l’experimentació de propostes audiovisuals, estratègiques, en col·laboració amb organismes com el “Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya” i la “Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual” (Consell de l’Audiovisual de Catalunya), i organitzacions com la “Associació d’ Empresaris de la Publicitat” i “Publicitaris Implicats” així com amb diferents agències del sector interessades en la diversitat.

 • Lorite Garcia, Nicolás

La diversitat ven?
 

Añaños Carrasco, Elena
Balsebre, Armand
Barbeito, M.L.
Barrio Fraile, Estrella
Blanco Pont, J. Maria
Doval, Eduardo
Fajula Payet, Anna
González Quesada, Alfons
Làzaro Pernias, Patrícia
Lopes Da Silva, Elaine
López Sintas, Jordi
Lorite Garcia, Nicolás
Mas Manchón, Lluís
Montoya Vilar, Norminanda
Morales Morante, Fernando
Navarro, José Blas
Perona, Juan José
Roca Correa, David
Rodríguez Bravo, Àngel
Zeler, Ileana-Lis

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició