Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

Egiptologia i orientalística antiga
Les línies de recerca principals són l’estudi dels orígens de l'orientalísitica antiga com a disciplina acadèmica; llengües, escriptures i fonts escrites d'Egipte i Orient a l'Antiguitat; història, arqueologia i civilització d'Egipte i Orient a l'Antiguitat; individu, societat i cultura a Egipte i Orient a l'Antiguitat (gènere, violència, identitat...) i historiografia sobre Orient i Egipte a l'Antiguitat.

Cervelló Autuori, Josep
Vidal Palomino, Jordi

Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic
 

Història i arqueologia antiga
Les línies de recerca principals són l’estudi del Pirineu en època Antiga; Paisatges de la Hispania Romana. Formes territorials i socials d'explotació de les comunitats hispanes (s. II AC - III dC); Transformació i romanització dels territoris a la Península Ibèrica; Gestió i control de l'aigua a l'època romana; Villae i producció vitivinícola a la Laietània; la crisi republicana; l’impacte de Roma sobre el món hel·lenístic: els territoris anatòlics; el Regne Macedoni; el món hel·lenístic; la historiografia sobre el Món Antic (s. XIX i XX).

Antela Bernández, Borja
Arrayàs Morales, Isaias
Carreras Montfort, César
Cortadella Morral, Jordi
Olesti Vila, Oriol
Pera Isern, Joaquim

Història del conflicte a l'Antiguitat 2017 SGR 234
 

Història i arqueologia Medieval
Les línies de recerca principals són l’estudi de les societats pageses medievals d’al-Andalus i dels regnes cristians de la península ibèrica mitjançant els procediments propis de l’arqueologia i de l’anàlisi dels textos; la conquesta i colonització d’al-Andalus; la comparació dels procediments de gestió dels espais i de les pràctiques agràries en diferents contextos colonials: els medievals ibèrics, d’una banda, i els moderns, atlàntics i americans, de l’altra; l’estudi de les formes de producció, consum i distribució artesanals, especialment a través de la ceràmica; fiscalitat i moneda; arqueologia i història dels espais monàstics medievals; anàlisi històrica i arqueològica dels espais urbans medievals; arqueologia de l’arquitectura; el poblament, les institucions i els sistemes de defensa entre els segles VII i XI.

Kirchner Granell, Helena
Martí Castelló, Ramon
Retamero Serralvo, Félix
Virgili Colet, Antoni

ARAEM: Arqueologia Agrària de l’Edat Mitjana 2017 SGR 1073
 

Filologia Llatina
Les línies de recerca principals són l’estudi de l‘edició de textos llatins (especialment medievals i d'època humanística); traduccions llatines de textos àrabs i hebreus; l’estudi sobre les obres de Roger Bacon; textos, traduccions i controvèrsies a la Mediterrània medieval i moderna; la crisi del món carolingi; les llengües semítiques nord-occidentals (ugarític, fenici, arameu i hebreu); la transmissió dels textos bíblics durant l’època intertestamentària i rabínica; la literatura hebrea rabínica i medieval; les fonts clàssiques i orientals sobre Euràsia Central Antiga i Medieval.

Carbonell Manils, Joan
De la Cruz Palma, Óscar
Ferrero Hernández, Cándida
Fidora, Alexander M.
Giralt Soler, Sebastià
Puigvert Planagumà, Gemma
Tischler, Mattias M.

ISLAMOLATINA. Textos, traduccions i controvèrsies a la Mediterrània medieval i moderna 2017 SGR 1787
The Latin Talmud
After Empire
 

Filologia Grega
Les línies de recerca principals són la micenologia (= estudi del grec micènic i de la civilització micènica); la historiografia grega; la historiografia fragmentària: mite i logos; el contacte de poblacions i condició de l’estranger en el món grec; els grecs en el Mar Negre; els herois en el món grec, figures mítiques i cultuals; religió i mitologia gregues; edició crítica i interpretació de textos grecs; dialectologia grega.

Oller Guzmán, Marta
Pamias Massana, Jordi
Varias García, Carlos

IMGA: Institucions i mites a la Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues 2017 SGR 1253
 

Lingüística Indoeuropea
Les línies de recerca principals són les fonts clàssiques i orientals sobre Euràsia Central Antiga i Medieval, Prosopografia d'Euràsia Central Antiga i Medieval.

Alemany Vilamajó, Agustí
 

Ciències i Tècniques Historiogràfiques
Les línies de recerca principals són la història de l’escriptura i dels textos llatins; la història de la cultura escrita; la història del llibre, de la lectura i de les biblioteques; la paleografia; la diplomàtica.

Alturo Perucho, Jesús
Iglesias Fonseca, Antoni

Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica 2017 SGR 206
 

Alemany Vilamajó, Agustí
Alturo Perucho, Jesús
Antela Bernández, Borja
Arrayàs Morales, Isaias
Carbonell Manils, Joan
Carreras Montfor, César
Cervelló Autuori, Josep
Cortadella Morral, Jordi
De la Cruz Palma, Óscar
Ferrero Hernández, Cándida
Giralt Soler, Sebastià
Iglesias Fonseca, Antoni
Kirchner Granell, Helena
Martí Castelló, Ramon
Olesti Vila, Oriol
Oller Guzmán, Marta
Pamias Massana, Jordi
Pera Isern, Joaquim
Puigvert Planagumà, Gemma
Retamero Serralvo, Félix
Tischler, Mattias M.
Varias García, Carlos
Vidal Palomino, Jordi
Virgili Colet, Antoni

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició