Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

Sostenibilitat i prevenció ambiental aplicada a sistemes industrials, urbans i agrícoles
Ecologia industrial. Anàlisi del cicle de vida. Anàlisi dels fluxos materials i energètics. Ecodisseny.

Anton Vallejo, Assumpció
Boschmonart Rives, Jesús
Farreny Gaya, Ramon
Gabarell Durany, Xavier
Madrid López, Cristina
Martínez Gasol, Carles
Molina, David
Muñoz Odina, Pere
Oliver Sola, Jordi
Talens Peiró, Laura
Villalba Mendez, Gara

Per a més detalls sobre els temes científics i els investigadors, vegeu
SosteniPra i els grups de recerca en Tecnologia, medi ambient i societat.


Estudi de processos oceànics i climàtics
Canvi climàtic i global. Geociències i bioquímica marines. Oceoanografia. Biologia i ecologia marina. Radioactivitat ambiental. Radiocronologia.

Galbraith, Eric
Garcia Orellana, Jordi
Mortyn, P. Graham
Rosell Melé, Antoni
Ziveri, Patrizia

Per a més detalls sobre els temes científics i els investigadors, vegeu els grups de recerca en
Ciències de la terra i de la vida


Etnoecologia i biologia de la conservació
Estudis sobre adaptació i resiliència. Biodiversitat, polítiques de conservació i àrees protegides. serveis ecosistèmics. Etnoecologia.

Corbera Elizalde, Esteve
Maneja Zaragoza, Roser
Reyes Garcia, Victoria
Sánchez Mateo, Sonia

Per a més detalls sobre els temes científics i els investigadors, vegeu Etnoecologia i biologia de la conservació i els grups de recerca en Ciències socials i ambientals.


Compostatge de residus sòlids orgànics
Estabilitat i activitat de residus orgànics: índex respiromètrics. Avaluació de l'impacte ambiental de les opcions de gestió de residus orgànics. Fermentació en estat sòlid. Obtenció de productes d'interès a partir de residus.

Artola Casacuberta, Adriana
Barrena Gómez, Raquel
Font Segura, Xavier
Gea Leiva, Teresa
Sánchez Ferrer, Antoni

Per a més detalls sobre els temes científics i els investigadors, vegeu el grup de recerca GICOM.


Aerobiologia i aeroal·lergens, dinàmica atmosfèrica
Aerobiologia i aeroal·lergens: diversitat, dinàmica i transport atmosfèric. Implicacions a la salut pública i al canvi climàtic.

Belmonte Soler, Jordina

Per a més detalls sobre els temes científics i els investigadors, vegeu els grups de recerca en Ciències de la terra i de la vida.


Avaluació ambiental integrada i metabolisme social
Anàlisi de materials i fluxos d'energia. Enfocaments d'avaluació integral.

Gamboa, Gonzalo
Giampietro, Mario
Ramos Martin, Jesus

Per a més detalls sobre els temes científics i els investigadors, vegeu els grups de recerca en Tecnologia, medi ambient i societat.


Economia ecològica
Ecologia política. Justícia ambiental. Economia ambiental i climàtica. Economia ecológica. Innovació ambiental. Transició cap a la sostenibilitat. Responsabilitat social corporativa. Mobilitat sostenible.

Anguelovski, Isabelle
Corbera, Esteve
Kallis, Giorgos
Martinez Alier, Joan
Miralles Guasch, Carme
Rodríguez Labajos, Beatriz
Rovira Val, Maria Rosa
Van den Bergh, Jeroen
Villamayor, Sergio
Zografos, Christos

Per a més detalls sobre els temes científics i els investigadors, vegeu els grups de recerca en Ciències socials i ambientals.


Biodegradació de contaminants industrials i valorització de residus
Biodegradació de contaminants persistents i emergents. Bioremediació de sòls. Digestió anaeròbia. Ús de microalgues en depuració d'aigües. Bacteris organohaliderespiratoris.

Blánquez Cano, Paqui
Caminal Saperas, Glòria
Marco Urrea, Ernest
Sarrà Adroguer, Montserrat
Vicent Huguet, Teresa

Per a més detalls sobre els temes científics i els investigadors, vegeu el grup de recerca BIOREM UAB.


Tractament biològic d'efluents líquids i gasosos. Eliminació de nutrients, olors i compostos orgànics volàtils 
Eliminació de nutrients en aigües urbanes i industrials. Disseny, monitorització, modelització i control de processos. Tractament d'olors i altres emissions. Sistemes bioelectroquímics.

Baeza Labat, Juan Antonio
Carrera Muyo, Julian
Gabriel Burguña, David
Guisasola Canudas, Albert
Lafuente Sancho, Fco. Javier
Pérez Cañestro, Julio
Suárez Ojeda, Maria Eugenia

Per a més detalls sobre els temes científics i els investigadors, vegeu el grup de recerca GENOCOV.


Gestió de l'aigua i sostenibilitat
Anàlisi de sistemes acoblats d'aigua i usos del sòl. Polítiques de gestió de l'aigua.

Saurí Pujol, David
Tábara Villalba, Joan David

Per a més detalls sobre els temes científics i els investigadors, vegeu els grups de recerca en Ciències socials i ambientals.

Anguelovski, Isabelle
Artola Casacuberta, Adriana
Baeza Labat, Juan Antonio
Belmonte Soler, Jordina
Blánquez Cano, Paqui
Caminal Saperas, Glòria
Carrera Muyo, Julian
Corbera Elizalde, Esteve
Font Segura, Xavier
Gabarrell Durany, Xavier
Gabriel Burguña, David
Galbraith, Eric
Garcia Orellana, Jordi
Gea Leiva, Teresa
Giampietro, Mario
Guisasola Canudas, Albert
Kallis, Giorgos
Lafuente Sancho, Fco. Javier
Madrid López, Cristina
Marco Urrea, Ernest
Mortyn, P. Graham
Muñoz Odina, Pere
Pérez Cañestro, Julio
Reyes Garcia, Victoria
Rodríguez Labajos, Beatriz
Rosell Melé, Antoni
Rovira Val, Maria Rosa
Sánchez Ferrer, Antoni
Sánchez Matero, Sonia
Sarrà Adroguer, Montserrat
Saurí Pujol, David
Suárez Ojeda, Maria Eugenia
Talens Peiró, Laura
Van den Bergh, Jeroen
Vicent Huguet, Teresa
Villalba Mendez, Gara
Villamayor Tomas, Sergio
Ziveri, Patrizia

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://icta.uab.es/formacion/doctorat.jsp