Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

Filosofia de la ment i de les ciències cognitives

M. Pilar Dellunde Clavé
Olga Fernández Prat
Josefa Toribio Mateas
 

Filosofia analítica

Marta Campdelacreu Arques
José Antonio Díez Calzada
Manuel García-Carpintero Sánchez-Miguel
Mas Kolbel
Daniel López de Sa Medina
Josep Macià Fàbrega
Genoveva Martí Campillo
José Martínez Fernández
Manuel Pérez Otero
Sven Rosenkranz
 

Lingüística teòrica i aplicada

Lourdes Aguilar Cuevas
Anna Bartra Kaufmann
Albert Bastardas Boada
Eulàlia Bonet Alsina
Teresa Cabré Monné
Juan Castellví Vives
Natàlia Català Torres
Maria Teresa Espinal Farré
Anna Gavarró Algueró
Maria Carme Junyent Figueras
Jaume Mateu Fontanals
Carlos Sánchez Lancis
Jaume Solà Pujols
Maria Taulé Delor
Francesc Xavier Villalba
 

Lingüística i cognició

Sergi Balari Ravera
Cedric Boeckx
Irene Castellón Masalles
Faustino Dieguez Vide
Wolfram Hinzen
Joana Maria Rosselló Ximenes
Andrei Zaynuldinov
 

Processament, representació i adquisició del llenguatge

Laura Bosch Galceran
Josep Demestre Viladevall
María del Pilar Ferré Romeu
Marc Guasch Moix
Ferran Pons Gimeno
 

Cognició, percepció i acció

Àngels Colomé González
M. Isabel Núñez Peña
Elisabet Tubau Sala
 

Sergi Balari Ravera
Anna Bartra Kaufmann
Albert Bastardas Boada
Cedric Boeckx
Eulàlia Bonet Alsina
Laura Bosch Galceran
Teresa Cabré Monné
Marta Campdelacreu Arques
Irene Castellon Masalles
Juan Castellvi Vives
Natalia Català Torres
Angels Colome Gonzalez
M. Pilar Dellunde Clavé
Josep Demestre
Faustino Dieguez Vide
José Antonio Diez Calzada
Maria Teresa Espinal Farré
Olga Fernández Prat
María Del Pilar Ferrer Romea
Manuel García-Carpintero Sánchez-Miguel
Anna Gavarró Algueró
Wolfram Hinzen
Maria Carme Junyent Figueras
Max Kolbel
Daniel López De Sa Medina
Josep Macià Fàbrega
Genoveva Martí Campillo
José Martínez Fernández
Jaume Mateu Fontanals
M. Isabel Nuñez Peña
Manuel Perez Otero
Ferran Pons Gimeno
Sven Rosenkranz
Joana Maria Rossello Ximenes
Carlos Sánchez Lancis
Sebastià Serrano Farrera
Jaume Solà Pujols
Maria Taule Delor
Josefa Toribio Mateas
Elisabet Tubau Sala
Francesc Xavier Villalba
Andrei Zaynuldinov

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.ub.edu/ccil/