Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

Càncer

 • Càncer d'endometri
  Colás, Eva
  Gil, Antonio
  Moiola, Cristian
 • Citogenètica molecular de tumors sòlids
  Camps, Jordi
  Miró, Rosa
  Ponsa, Immaculada
 • Disfunció telomèrica, inestabilitat cromosòmica i càncer
  Tusell, Laura
 • Nutrició en la Salut i la malaltia
  Solanas, Montserrat
 • Efectes tumorigènics de les mamografies
  Genescà, Anna
 • Mecanismes de generació d'inestabilitat cromosòmica
  Genescà, Anna
  Martín, Marta
 • Nutrició i càncer de mama: Efectes dels lípids en la dieta en i) tumors mamaris experimentals i ii) càncer de mama humà
  Escrich, Eduard
  Moral, Raquel
 

Clonatge i cèl·lules mare

 • Desenvolupament de noves estratègies en la derivació de cèl·lules mare embrionàries
  Ibáñez, Elena
  Santaló, Josep
 

Efectes citotòxics d'agents físics, químics o biològics

 • Dosimetria biològica per exposicions a radiacions ionitzants
  Barrios, Lleonard
  Barquinero, Francesc Xavier
  Caballín, María Rosa
 • Efectes biològics de les radiacions ionitzants
  Armengol, Gemma
  Barrios, Lleonard
  Barquinero, Francesc Xavier
 • Efectes genotòxics d'agents químics
  Miró, Rosa
  Rigola, Maria Àngels
 • Estudi de la fragilitat cromosòmica constitucional a l’espècie humana
  Miró, Rosa
  Rigola, Maria Àngels
 • Resposta al dany en el DNA durant l'envelliment
  Genescà, Anna
  Martín, Marta
 • Resposta al dany en el DNA induit per la llum del sincrotró
  Genescà, Anna
  Martín, Marta
 • Oogènesi en l'espècie humana. Genotoxicitat
  Ruiz-Herrera, Aurora
 • RNAs llargs no codificants en la resposta al dany en el DNA
  Genescà, Anna
 

Evolució del genoma i biodiversitat

 • Banc de línies cel·lulars d'espècies animals en perill d'extinció
  Ruiz-Herrera, Aurora
 • Biodiversitat i citogenètica animal
  Ruiz-Herrera, Aurora
 • Organització estructural del genoma dels mamífers: interactoma i epigenoma
  Ruiz-Herrera, Aurora
 

Genètica de la reproducció

 • Anàlisi de la integritat del DNA d'espermatozoides
  Benet, Jordi
  García, Agustín
  Navarro, Joaquima
  Oliver, Maria
  Rey, Javier del
  Ribas, Jordi
 • Aparellament, sinapsi, recombinació i segregació meiòtica en oòcits de mamífers inclosos els humans
  Roig, Ignasi
 • Anomalies cromosòmiques en espermatozoides d'individus infèrtils
  Anton, Ester
  Blanco, Joan
  Sarrate, Zaida
  Vidal, Francesca
 • Efectes dels factors ambientals sobre la fertilitat masculina
  Anton, Ester
  Blanco, Joan
 • Estudi dels telòmers en la meiosi de mamífers
  Ruiz-Herrera, Aurora
 • Estudis genètics en embrions preimplantacionals humans
  Vidal, Francesca
 • Identificació de biomarcadors genètics d'infertilitat masculina
  Anton, Ester
  Blanco, Joan
 • Mecanismes de control de la progressió de la profase meiòtica en mamífers
  Roig, Ignasi
 • Recombinació meiòtica i evolució: mecanismes moleculars i estructurals
  Ruiz-Herrera, Aurora
 • Territorialitat cromosòmica en cèl·lules germinals masculines i espermatozoides
  Blanco, Joan
  Sarrate, Zaida
 • Estudi proteòmic i de microbiota en plasma seminal
  Benet, Jordi
  Navarro, Joaquima
  Oliver, Maria
 

Aplicació de nous materials a biomedicina

 • Aplicació de la micronanotecnologia en la detecció i modificació de paràmetres cel·lulars
  Barrios, Lleonard
  Ibañez, Elena
  Nogués, Carme
 • Estudi de la biocompatibilitat i l'aplicació de nous aliatges metàl·lics per al seu ús en implants ortopèdics i cardiovasculars
  Barrios, Lleonard
  Ibañez, Elena
  Nogués, Carme
 • Ús de nanopartícules (plasmòniques i magnètiques) per a teràpia foto/magneto-tèrmica en cèl·lules tumorals
  Nogués, Carme
 

Neurociències

 • Neurogènesi i proliferació cel·lular en el desenvolupament del còrtex cervellos
  Martí, Joaquim
  

Patologies genètiques

 • Caracterització de desequilibris del genoma en avortaments mitjançant tècniques de citogenètica molecular
  Català, Vicenç
  Ponsa, Immaculada
 • Diagnòstic genètic i molecular de patologies
  Català, Vicenç
  Plaja, Alberto
  Ponsa, Immaculada
  Rigola, Maria Àngels
 • Diagnòstic genètic i molecular de patologies associades a discapacitat intel·lectual
  Baena, Neus
  Guitart, Miriam
  Ruiz, Anna
 • Estudis citogenètics en malalties mentals
  Camps, Jordi
  Miró, Rosa
  Ponsa, Immaculada
 • Identificació de regions cromosòmiques críptiques associades a alteracions en el fenotip mitjançant tècniques de citogenètica molecular (Diagnòstic Pre i Postnatal)
  Català, Vicenç
  Plaja, Alberto
  Ponsa, Immaculada
  Rigola, Maria Àngels
 • Origen i risc de recurrència de trastorns genòmics associats a síndromes relacionats amb delecions i duplicacions cromosòmiques
  Blanco, Joan
  Vidal, Francesca

 

Anton, Ester
Armengol, Gemma
Barrios, Lleonard
Barquinero, Francesc Xavier
Benet, Jordi
Blanco, Joan
Caballín, María Rosa
Català, Vicenç
Colás, Eva
Escrich, Eduard
García, Agustí
Genescà, Anna
Gil, Antonio
Ibáñez, Elena
Martí, Joaquim
Martin, Marta
Miró, Rosa
Moiola, Cristian
Moral, Raquel
Navarro, Joaquima
Nogués, Carme
Oliver, Maria
Plaja, Alberto
Ponsa, Immaculada
Rey, Javier del
Ribas, Jordi
Rigola, Maria Àngels
Roig, Ignasi
Ruiz-Herrera, Aurora
Santaló, Josep
Sarrate, Zaida
Solanas, Montserrat
Tusell, Laura
Vidal, Francesca

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició