Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.

 

Línies de recerca i directors Tutors

El programa de doctorat en Bioinformàtica adopta una definició àmplia i integrativa de la bioinformàtica, afavorint la multi- i inter- disciplinarietat (Biologia, Medicina, Informàtica, Física, Química, Matemàtiques, Enginyeria...). El programa s'organitza en les següents 5 línies de recerca. Les persones que hi són llistades són tutors/es i directors/es del programa a la UAB. Podeu consultar els directors de les altres universitats a les seves webs del programa. Addicionalment, altres doctors/es que ho sol·licitin podran dirigir tesis dins del programa prèvia autorització de la Comissió Acadèmica i d'acord amb la normativa del programa.

 1. Òmiques i Bioinformàtica Molecular
  Paraules clau: Genòmica, Metagenòmica, Epigenòmica, Transcriptòmica, Proteòmica, Metabolòmica, Evolució molecular...
  • Carles Arús Caraltó
  • Enrique Querol Murillo
  • Antonio Barbadilla Prados
  • Mario Cáceres Aguilar
  • Jordi Surrallés Calonge
  • Juan Ramón González Ruiz
  • Xavier Messeguer Peypoch
  • José Luis García Marín
  • Concepció Roig Mateu
  • M. Luz Calle Rosinaga

 2. Modelització i Simulació de Biomolècules
  Paraules clau: Modelització estructural, Simulació molecular, Quimioinformàtica, Farmacoinformàtica...
  • Xavier Daura Ribera
  • Salvador Ventura Zamora
  • Jean Didier Maréchal
  • Jesús Giraldo Arjonilla
  • Leonardo Pardo Carrasco
  • Juan Jesús Pérez González
  • Víctor Guallar Tasies
  • Sílvia Osuna Oliveras
  • Roberto García González
  • Jordi Villà Freixa
  • Mireia Olivella García

 3. Biologia de Sistemes i Sintètica
  Paraules clau: Biologia de xarxes, Reconstrucció de circuits, Farmacogenètica / genòmica, Filogenètica / genòmica, Organització biològica, Principis de disseny...
  • Isaac Salazar Ciudad
  • Blas Echebaria Domínguez
  • Ramon Ferrer i Cancho
  • Josep Vehi Casellas
  • Rui Alves

 4. Ciència de Dades en Bioinformàtica
  Paraules clau: Mineria de dades biològiques, Machine learning, Big data en ciències de la vida, Processament d'imatge i de senyal, Aplicacions web semàntiques, Computació d'altes prestacions...
  • Ana Ripoll Aracil
  • Albert Ruiz Cirera
  • Alexandre Perera Lluna
  • Raimon Jané Campos
  • Cristina Masoller Alonso
  • Alfredo Vellido Alcacena
  • Robert Martí Marly
  • Beatriz López Ibáñez
  • Francesc Solsona Tehàs
  • Josep Jorba Esteve
  • Ángel Alejandro Juan Pérez
  • David Masip Rodó
  • Daniel Riera Terren
  • Àgata Lapedriz García
  • Jordi Solé Casals
  • Pere Martí Puig
  • Laura Dempere Marco
  • Carme Carrion Ribas

 5. Bioestadística i Modelització Matemàtica en Bioinformàtica
  Paraules clau: Desenvolupament metodològic, Fonaments teòrics, Disseny d'algorismes...
  • Jan Graffelman
  • Marta Casanellas Rius
  • Guadalupe Gómez Melis
  • Sergio Oller Martínez
  • Antoni Guillamon Grabolosa
  • Maria Àngels Colomer Cugat

Alves, Rui
Arús Caraltó, Carles
Barbadilla Prados, Antonio
Cáceres Aguilar, Mario
Calle Rosinaga, M. Luz
Carrion Ribas, Carme
Casanellas Rius, Marta
Colomer Cugat, Mària Àngels
Daura Ribera, Xavier
Dempere Marco, Laura
Didier Maréchal, Jean
Echebarria Domínguez, Blas
Ferrer i Cancho, Ramon
García González, Roberto
García Marín, José Luis
Giraldo Arjonilla, Jesús
Gómez Melis, Guadalupe
González Ruíz, Juan Ramón
Graffelman, Jan
Guallar Tasies, Víctor
Guillamon Grabolosa, Antoni
Jané Campos, Raimon
Jorba Esteve, Josep
Juan Pérez, Ángel Alejandro
Lapedriza García, Àgata
López Ibáñez, Beatriz
Martí Marly, Robert
Martí Puig, Pere
Masip Rodó, David
Masoller Alonso, Cristina
Messeguer Peypoch, Xavier
Olivella García, Mireia
Oller Martínez, Sergio
Osuna Oliveras, Sílvia
Pardo Carrasco, Leonardo
Perera Lluna, Alexandre
Pérez González, Juan Jesús
Querol Murillo, Enrique
Riera Terren, Daniel
Ripoll Aracil, Ana
Roig Mateu, Concepció
Ruíz Cirera, Albert
Salazar Ciudad, Isaac
Solé Casals, Jordi
Solsona Tehàs, Francesc
Surrallés Calonge, Jordi
Vehi Casellas, Josep
Vellido Alcacena, Alfredo
Ventura Zamora, Salvador
Villà Freixa, Jordi

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició