Línies de recerca

  • La ciutat antiga a partir de les restes arqueològiques
  • El paisatge i les formes de poblament i organització del territori a l’antiguitat
  • Els materials arqueològics i de l’activitat comercial que pot ésser reconstruïda a partir d’aquests materials
  • Les produccions artístiques de l’antiguitat: escultura, pintura, mosaics, etc.
  • Ciències experimentals: paleo-ambient, arqueologia ambiental i arqueometria
  • Les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) aplicades a l’arqueologia clàssica
  • L’arqueologia clàssica i les altres ciències de l’antiguitat (fonts textuals, epigrafia i numismàtica)