La tutoria de tesi

En el moment de l'admissió, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna al doctorand un tutor acadèmic. El tutor acadèmic ha de ser un doctor amb experiència investigadora acreditada, vinculat al programa de doctorat en què ha estat admès el doctorand.

El tutor acadèmic té assignades les obligacions i la dedicació següents:

  • Assegurar la coherència entre les tasques del doctorand i les del director i el seu grup de recerca.
  • Vetllar per la interacció del doctorand amb  la comissió acadèmica del programa de doctorat.
  • Vetllar per l’adequació de la formació del doctorand i l’activitat investigadora amb els principis del programa i de l’Escola de Doctorat.
  • Signar els documents de compromís i d’activitats del doctorand.
  • Revisar i signar el pla de recerca del doctorand.
  • Elaborar els informes preceptius per a la comissió de seguiment.


La comissió acadèmica del programa pot establir, per als casos que sigui possible, que el tutor acadèmic sigui també el director de tesi.

Es pot modificar el nomenament del tutor acadèmic en qualsevol moment del període de realització del doctorat: d’una banda, un cop escoltat el doctorand i sempre que hi concorrin raons justificades; de l’altra, un tutor de tesi també pot renunciar a la tutorització de la tesi doctoral, si hi concorren també raons justificades. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha de  proposar al doctorand un nou tutor.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://idea.uab.es