Presentació

El Programa de Doctorat en Turisme capacita als investigadors a especialitzar-se en una recerca acadèmica pionera vinculada al sector turístic. Un àmbit que es troba en contínua expansió i que s'ha convertit en l'actualitat en una activitat de gran rellevància i amb alt impacte.

 

El turisme és un sector estratègic en l'economia, la societat i el territori (a Catalunya i a Espanya, per exemple, representa al voltant del 10% del Producte Interior Brut). Aquest creixement del mercat turístic i la seva repercussió econòmica, social, ambiental i territorial genera oportunitats de recerca úniques i singulars que han de permetre crear un nou coneixement que fomenti un desenvolupament turístic sostenible, innovador i de gestió eficient.  

Aquest Programa pretén millorar la transferència de coneixement del món acadèmic cap a la societat a través dels agents públics i privats que participen en el sector. Les institucions públiques (locals, comarcals, autonòmiques) requereixen coneixements per una adequada planificació estratègica social i sostenible. Les institucions privades cerquen nous coneixements associats a productes innovadors, eines de gestió eficients, potenciació de recursos disponibles i un adequat vincle amb el territori des d’un punt de vista social i mediambiental.

 

Perfil del doctorand

El perfil del doctorand/a hauria de ser el següent: bon expedient acadèmic, vocació investigadora, comptar amb habilitats comunicatives, competències lingüístiques suficients i habilitats metodològiques quantitatives i qualitatives (o amb la voluntat clara d'adquirir-les). A més, el perfil d'accés més idoni al programa de doctorat en Turisme és el d'un estudiant amb estudis previs en arts i humanitats o ciències socials i jurídiques, encara que no es descarta l'accés d'estudiants d'altres àmbits.

En qualsevol cas, els estudiants han de tenir com a denominador comú coneixements previs directes o indirectes del sector turístic, especialment en la seva formació prèvia de màster. Al seu torn, cal acreditar coneixements i habilitats adequats sobre els conceptes i eines bàsiques per fer recerca competitiva en l'àmbit del turisme. Per això, es contempla com a via principal i prioritària d'accés al Programa haver cursat un màster orientat a la investigació vinculat a alguna de les disciplines o línies de recerca que configuren el programa de Doctorat en Turisme.

 

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

 • Professor/a universitari amb coneixements específics aplicats al turisme
 • Consultor/a i/o emprenedor/a expert en la creació i desenvolupament de productes turístics
 • Administrador/a i director/a d’empreses i institucions turístiques
 • Planificador/a del territori turístic i gestor/a de polítiques públiques turístiques
 • Expert/a en desenvolupament sostenible i social del turisme
 • Gestor/a del patrimoni turístic cultural vinculat al turisme
 • Analista de mercats turístics i estratègies de comercialització

 

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Turisme pretén cobrir els objectius següents:

 1. Formar doctors/es preparats per cobrir les mancances de recerca detectades en l’àmbit acadèmic i industrial i pretén donar resposta als problemes, reptes de futur i interrogants que diàriament  planteja el sector turístic.  
 2. Desenvolupar i orientar la investigació amb l’objecte d’obtenir una recerca innovadora, que faciliti l’adopció de nous models turístics basats en la sostenibilitat social, ambiental i econòmica.
 3. Aplicar el mètode científic per tal d’obtenir eines, productes innovadors i estratègies de planificació que permetin fer del turisme un sector punter, ordenat, divers i plural, amb visió de futur i sostenibilitat social, mediambiental i econòmica, en contraposició a la improvisació i escassetat de models que va caracteritzar l’etapa anterior del desenvolupament turístic en el territori.

Justificació

El Programa de Doctorat en Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona es planteja per donar resposta a la necessitat de fer visible i potenciar la recerca en l’àmbit del turisme en el marc geogràfic de Catalunya i en especial de l’àrea de Barcelona, una destinació turística líder i de referència a nivell mundial i d’influència directa a l’entorn d’aquesta universitat.

La Universitat Autònoma de Barcelona està posicionada en els rànquings de millors institucions acadèmiques a Espanya i es situa entre les 200 millors institucions del món. L’expertesa del professorat dels diferents Departaments involucrats en el projecte ha de permetre generar sinèrgies i complementarietats amb una recerca sòlida, innovadora i pionera en l´ampli i transversal camp del turisme.

Els Departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona impulsors i promotors de la proposta són el Departament de Geografia i l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. Tots ells compten amb personal expert amb reconeguda trajectòria en la investigació en turisme en diferents àrees de coneixement. El projecte és transversal amb la participació de vuit departaments més vinculats a la UAB i que es justifica per la multidisciplinarietat que caracteritza el sector turístic.

El turisme és un sector estratègic  i creixent  en l´economia, la societat i el territori de Catalunya, mostra d´això és que representa al voltant del 10% del seu Producte Interior Brut i té una clara repercussió social i en l’ocupació i unes clares interaccions amb el medi ambient. Catalunya és la segona comunitat autònoma amb major nombre de pernoctacions de turistes a nivell espanyol. Barcelona concentra més de 18 milions d’aquestes pernoctacions i a la vegada lidera la llista de ciutats més visitades a Espanya amb un creixement del 78% entre 2005 i 2015. L’oferta de places hoteleres ha acompanyat aquest creixement de la demanda i actualment hi ha un estoc de més de 300.000 places hoteleres a Catalunya. En el cas de Barcelona, l’oferta és de més de 73.000 places amb un creixement del 72% entre 2004 i 2014.

Malgrat el remarcable creixement del mercat turístic i la seva repercussió econòmica, social i ambiental, encara existeix un dèficit de  recerca  i reconeixement en l’àmbit acadèmic. Aquesta mancança dificulta una major transferència de coneixement a l’àmbit industrial, per tal que pugui ser d’utilitat als agents públics i privats que participen en el sector.

 

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents:

Accés a les instal·lacions i serveis que ofereixen els principals centres promotors: l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) i el Departament de Geografia. L'EUTDH disposa d'una sala específica per a investigadors amb tots els serveis necessaris per al correcte desenvolupament de la investigació. De la mateixa manera, el Departament de Geografia disposa d'una sala habilitada específicament per als doctorands, la sala compta amb 20 ordinadors i connexió a internet, així mateix en alguns casos especials s'habiliten despatxos durant el període d'estada de doctorands estrangers.

 

Coordinador/a

Francesc Romagosa Casals

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • El/la coordinador/a del programa de Doctorat
 • Un representant de cadascuna de les institucions promotores del programa de Doctorat (Departament de Geografia i Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera)
 • Una representació de les línies de recerca del programa de Doctorat no superior a 2 persones

Gestió administrativa

Meritxell Vime
Responsable de Gestió Acadèmica
Escola de Turisme i Direcció Hotelera
+34 93 592 97 10
doctorat.turisme@uab.cat

 

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:

Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH)
Departament de GeografiaInstitucions que hi col·laboren:
Departament d’Empresa
Departament d’Art i Musicologia
Departament d’Economia Aplicada
Departament de Filosofia
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Departament d’Història Moderna i Contemporània
Departament de Filologia Espanyola
Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició