Presentació

El programa de doctorat en Traducció i Estudis Interculturals, del Departament de Traducció i d'Interpretació de la UAB, permet que els doctorands es formin en diverses línies de recerca associades a dues grans àrees de coneixement: Traducció i Interpretació i Estudis d'Àsia Oriental. El programa és hereu d'un doctorat amb més de vint anys d'història que ha estat reconegut sempre per la seva qualitat, mitjançant la Menció d'Excel·lència o l'antiga Menció de Qualitat. Aquestes distincions constitueixen un reconeixement a la seva solvència cientificotècnica i formadora, així com als investigadors i grups de recerca que hi participen.

El programa posa a l'abast dels doctorands un entorn científic de primer nivell per dur a terme recerca d'excel·lència i ofereix una activitat formativa completa. Dins d'aquesta oferta destaquen el Seminari Permanent de Recerca i Doctorat, el Simposi de Joves Investigadors i l'Escola d'Estiu de Doctorat. Diversos convenis de col·laboració amb altres entitats faciliten la mobilitat dels doctorands, que trobaran un context interdisciplinari i enriquidor per desenvolupar la seva investigació doctoral.

Perfil del doctorand

Els requisits propis s'han establert per assegurar un perfil d'ingrés que maximitzi les probabilitats d'èxit del programa.
L'estudiant ha de tenir coneixements profunds dels conceptes i metodologies bàsiques dels camps de coneixement i capacitat d'assimilar nous coneixements.
També se li requereix específicament que tingui un domini de les llengües de treball del programa a nivell C2 (excepte en casos justificats per l'objecte d'estudi de la tesi), així com una comprensió de les llengües de comunicació del programa a nivell B2.
El doctorat s'adreça principalment a estudiants de graus o llicenciatures en Traducció i Interpretació, Lingüística, Filologia o titulacions afins, així com Estudis d'Àsia Oriental i titulacions afins, que han cursat un màster en aquests camps de coneixement, o estudiants procedents d'altres titulacions de grau que han realitzat un màster en els àmbits propis del programa.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:
 • Docència en els àmbits propis del programa de doctorat.
 • Investigació en els àmbits propis del programa, tant en institucions públiques com privades.
 • Feines en administracions públiques d'àmbit local o internacional.
 • Feines en empreses privades en els àmbits propis del programa.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Traducció i Estudis Interculturals pretén formar doctorands en un dels dos camps d'estudi relacionats amb les àrees de coneixement que s'integren al departament: Traducció i Interpretació i Estudis d'Àsia Oriental. L'objectiu final és que els alumnes aprenguin a realitzar investigacions originals mitjançant l'anàlisi crítica, alhora que adquireixen les capacitats necessàries per a la comunicació dels resultats a la comunitat científica i a la societat en general.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents:
 • Aules multimèdia per a experimentació: la facultat disposa de cinc aules multimèdia, amb 137 ordinadors. Més informació: Aules multimèdia.
 • Cabines d'interpretació: la Facultat disposa de tres sales d'interpretació, amb 54 cabines insonoritzades, equipades amb els equips més moderns. Més informació: Aules interpretació.
 • Els estudiants tenen accés als serveis de biblioteques de la UAB i a tots els recursos materials indicats a nivell general anteriorment. La biblioteca més propera és la d'Humanitats, que té edifici principal i una sala de revistes, i que dóna accés als diversos fons específics.
 • Alguns grups de recerca del doctorat disposen de laboratoris específics on els doctorands poden fer tasques d'investigació.

Coordinador/a

Inna Kozlova

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • El coordinador/a del programa del doctorat.
 • El sotscoordinador/a del programa de doctorat.
 • Un representant de l'àrea de Traducció i Interpretació.
 • Un representant de l'àrea d'Estudis d'Àsia Oriental.

Gestió administrativa

Departament de Traducció i Interpretació
08193 Bellaterra (Barcelona)
Telèfon: 93 581 30 54
Fax: 93 581 27 62
E-mail: d.traduccio@uab.cat
Web del doctorat en Traducció i Estudis Interculturals
Suport administratiu: Natalia Estremera (natalia.estremera@uab.cat)

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació d'Excel·lència

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Favorable per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 18
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà, anglès i qualsevol de les llengües de treball del departament.
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Institucions que hi col·laboren:
El programa disposa de convenis de col·laboració amb una vintena d'institucions de deu països diferents, per tal de facilitar la mobilitat dels doctorands. Es troba informació actualitzada sobre els convenis del programa en aquest enllaç: Convenis.
Arts i Humanitats

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://pagines.uab.cat/doctorat-traduccio/