Presentació

El doctorat té com a missió facilitar i tutelar la recerca en els diferents àmbits de la teoria (i pràctica) de la literatura i els més recents mètodes d'aplicació en literatura comparada.

El professorat que integra aquests estudis abasta des del coneixement de la gran tradició clàssica grecollatina i la seva renovació renaixentista i barroca al domini d'àmbits contemporanis com els estudis de gènere, feminisme i estudis culturals, el fantàstic i la ciència-ficció.

La naturalesa intrínsecament interdepartamental del doctorat facilita també la trobada entre la persona doctoranda i múltiples professionals de la literatura i cultura francesa, italiana, anglesa i, per descomptat, catalana, espanyola i hispanoamericana. Fins i tot queden contemplats els estudis d’orient i occident i comparitivisme artístic, musical i fílmic.

Perfil del doctorand

L'estudiant ha de tenir experiència reconeguda en recerca, i uns coneixements profunds dels conceptes i eines bàsiques en anàlisi literària i comparatista, a més de la capacitat d'assimilar nous coneixements.

L'estudiant ha de tenir domini de l'idioma espanyol o català, segons la seva línia de recerca i de l'idioma anglès i/o francès en un nivell equivalent a Nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:
 • Recerca i docència superior de la Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
 • Inserció al món de l'edició.
 • Assessoria en l'àmbit de la Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
 • Docència en centres d'ensenyament públics o privats (secundària, batxillerat, universitat).
 • Docència en centres d'educació d'adults.
 • Inserció en el món editorial (producció, correcció, traducció, elaboració de diccionaris).
 • Inserció en la teoria i la crítica literària.
 • Promoció literària i l'assessorament tècnic d'agències literàries.
 • Recerca (universitats, instituts de recerca en literatura comparada, arxius i biblioteques).
 • Gestió cultural.
 • Inserció en la societat de la informació (redacció i col•laboració en premsa, redacció de continguts per a empreses a Internet, etc.).
 • Humanitats digitals i aplicacions de noves tecnologies.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada té com a objectiu formatiu que els doctorands adquireixin les competències necessàries per al desenvolupament d'investigacions, així com tasques professionals en diferents àmbits relacionats amb la Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.

El programa ofereix als doctorands la possibilitat d'incorporar-se al sistema acadèmic i científic a partir de grups d'investigació o, també, a través d'aquelles línies que es considerin més idònies per adquirir les capacitats formatives que permeten l'ocupació professional. S'emfatitza el domini de temes, tècniques i mètodes científics innovadors i originals amb un compromís amb l'excel•lència.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents:
 • Recursos materials propis del programa i servei de suport disponibles per als doctorands
 • Els equipaments propis del programa consisteixen en despatxos de recerca corresponents al grup de recerca al que estigui adscrit la tesi.
 • En aquests despatxos es troben a la disposició del doctorant ordinadors, impressores i recursos bibliogràfics que, en conjunt amb les biblioteques i bases de dades de la UAB, proporcionaran les eines adequades per dur a terme el procés de recerca i escriptura de la tesi.

Coordinador/a

Gonzalo Pontón Gijón

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada està formada per:
 • El coordinador del programa de doctorat.
 • Tres doctors del programa de doctorat.

Gestió administrativa

UISAD - Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental
Departaments de Filologia Catalana i Filologia Espanyola

Edifici B
Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Barcelona)
Despatx: B11/276
Telèfon: 93 581 1216
postgrau.files@uab.cat
Persona de contacte: Melina Rodríguez Marín

 

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 15
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Filologia Espanyola
Arts i Humanitats

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició