Presentació

El dret públic ha sobrepassat els tradicionals àmbits estatal i europeu i ha evolucionat fins a arribar a ser un dret públic hegemònic global, tant des d’una visió econòmica, com de protecció social. Però el dret públic global no pot entendre’s només com un dret econòmic neoliberal de lliure comerç sinó que, gràcies als moviments socials s’està aconseguint un extens reconeixement de drets socials, laborals, culturals, educatius,etc. Tota aquesta regulació serà objecte d’estudi com a dret global. Però a més, oferim unes línies d’investigació que tindran com a fil conductor la seguretat integral i el dret global per aconseguir una Seguretat més Humana.

Certament, la nova societat del risc porta aquesta nova concepció de la seguretat: és la protecció en tots els camps on es detecta un risc o un perill pel ciutadà. En les societats avançades, la construcció del concepte de Nacions Unides “Seguretat Humana” està donant un sentit integral i més complet de tota aquesta ingent emergència de nous drets i valors que s’implanten de forma global i que donen un nou sentit i paper a l’Estat. Es tracta d’un Estat regulador on el protagonisme es comparteix amb les organitzacions de la comunitat i on la responsabilitat per a la protecció front als riscos es trasllada també a les empreses a les quals se’ls exigeix un paper actiu en la prevenció d’aquests.

Perfil del doctorand

El perfil desitjat és d'estudiants que hagin obtingut el Màster oficial en Riscos de la Comunitat impartit per la EPSI (Escola de Prevenció i Seguretat Integral) de la UAB, centre de recerca i docència especialitzat en la regulació de la prevenció per aconseguir la màxima seguretat en els diferents camps que afecten a l'ésser humà.

En tot cas, també s'acceptaran estudiants que provinguin d'altres màsters o estudis que tinguin relació amb la prevenció i la seguretat, des d'un punt de vista jurídic, econòmic, sociològic, criminològic, mèdic, etc.

Per això, l'estudiant ha de demostrar que té experiència reconeguda en recerca, ha de tenir coneixements profunds en els conceptes de Seguretat, prevenció, risc, globalització, dret públic i privat, soft law, regulació, violència, societat, Estat, ordenament jurídic, i demostrar-ho a través de la documentació pertinent i l'entrevista personal. La seva formació bàsica pot ser jurídica, de ciència política, d'economia, de criminologia o de les ciències mèdiques, però el seu objectiu en la recerca ha de ser la prevenció i la seguretat integral en un món de regulació globalitzada.

Així mateix, l'alumne ha de tenir capacitat per assimilar nous coneixements i aplicar-los al desenvolupament de la seva recerca.

Ha de tenir domini de l'anglès escrit (nivell First Certificate o equivalent) per utilitzar les fonts en aquest idioma.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

  • Carrera Universitària.
  • Especialització professional.

Objectius i justificació

El programa té com a objectiu formar personal expert en la gestió de la regulació i de la ciència del risc en tots els seus aspectes i oferir una nova visió del dret global per a entendre el nou Estat regulador i les tècniques de gestió i protecció de la Seguretat Humana.

Coordinador/a

Carlos Padrós Reig

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

  • Coordinador del doctorat
  • Un Representant de cada àrea
  • Coordinador de tercer cicle
  • Director del departament

Gestió administrativa

Secretaria del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
(Despatx B2/104)
Facultat de Dret. UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola). Barcelona
Persona de contacte: Gervasio García
Telèfon 93 581 1300
e-mail: doctorat.seguretat.humana@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Institucions que hi col·laboren:

Les institucions amb les quals col·labora aquest doctorat són:

  • Universitat del Mediterraneo di Reggio Calabria
  • Universitat UMASS Lowell de Boston
  • Escola de Seguretat i Prevenció Integral de la UAB
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició