Presentació

El programa de doctorat en Psiquiatria recull el llegat dels estudis de doctorat en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Universitat Autònoma de Barcelona, que foren nucli de la formació oficial de postgrau del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB, al llarg d’un quart de segle, i que continua capacitant postgraduats procedents de medicina, biologia, psicologia, neurociència o afins, instaurant un domini de les metodologies frontereres de la investigació bàsica i clínica en àmbits de la psiquiatria, la clínica psicològica i les neurociències dirigides a la salut mental.

El programa satisfà, per tant, una necessitat de formació sistemàtica en el maneig de procediments i eines de recerca en un dels grans fronts actuals, en plena expansió a tots els països punters, de les neurociències aplicades als trastorns mentals. Aquesta funció formativa de professionals d’alt nivell i amb capacitat investigadora resulta peremptòria, sobretot si es té en compte, a més a més, l’altíssim impacte en la despesa sanitària i en la inversió social que representen els desordres mentals, tal com han anat assenyalant els informes sobre perspectives sanitàries al segle XXI de la OMS, la Comissió Europea o els Instituts Nacionals de Salut USA.

Perfil del doctorand

Els requisits d’accés propis del programa de Psiquiatria es fixen per assegurar la captació d'un perfil de postgraduats que maximitzin les seves probabilitats d'èxit com a doctorands. Es procurarà escollir aspirants amb alguna experiència prèvia en recerca, coneixements dels conceptes i eines metodològiques i clíniques, d'ordre bàsic, en psiquiatria, addiccions, clínica psicològica, neuropsicologia, neurociències adreçades a la salut mental, així com la seva connexió específica amb la medicina legal i forense, capacitat d'assimilar nous coneixements i domini instrumental de l'anglès (idioma vehicular preferent d’aquest programa de doctorat).

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:
 • Hospitals universitaris
  Staff professional de direcció clínica en els àmbits de la psiquiatria i la psicologia clínica.
 • Instituts de neurociències i parcs de recerca biomèdica
  Staff investigador sènior.
 • Hospitals de segon nivell, CAP's i altres centres i recursos assistencials en psiquiatria i psicologia clínica: facilitació de la promoció professional.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Psiquiatria ofereix formació avançada com a investigador clínic a través del domini de tècniques i procediments dedicats a discernir mecanismes dels trastorns mentals i de la conducta. L'objectiu genèric és l'elaboració d'una tesi doctoral incardinada en alguna de les línies de treball dels grups d'investigació departamentals, sota la supervisió d’un supervisor i la direcció d’un director de tesi doctoral.
 
Els objectius particulars d’aquest programa de doctorat són:
 • Actualització i aprofundiment en els coneixements en psiquiatria, en la clínica psicològica i en les neurociències clíniques.
 • Entrenament en les tècniques diagnòstiques, així com en els procediments d'investigació i mètodes quantitatius orientats a les patologies psicològiques i psiquiàtriques.
 • Tutoritzar de manera sistemàtica l'elaboració i la culminació d'un treball de tesi original, amb una orientació investigadora preferentment de tipus clínic.
 • Promoure la difusió eficaç dels resultats en la literatura internacional especialitzada, mitjançant l'elaboració de publicacions derivades de la tesi. 

Coordinador/a

Antonio Bulbena Vilarrasa

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat la componen els membres següents:
 • Dr. Antoni Bulbena Vilarrasa (coordinador del programa de doctorat en Psiquiatria).
 • Dr. Rafael Torrubia Beltri.
 • Dra. Beatriz Molinuevo Alonso.
 • Dr. Diego José Palao Vidal.

Gestió administrativa

Gestor Departamental: Rafael Arroyo.
Telèfon: +34 93 581 23 81
Fax: +34 93 581 1435
d.psiquiatria@uab.cat

Coordinador: Antonio Bulbena
Tel. +34 93 581 2381
d.psiquiatria@uab.cat

Unitat de Psicologia Mèdica
Facultat de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra, s/n - 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 20
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, anglès i castellà.
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Institucions que hi col·laboren:
Hospital del Mar i de l'Esperança
Hospital Universitari Vall d'Hebrón
Hospital Universitari Parc Taulí
Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Institut Universitari USP Dexeus
Hospital Neuropsiquiàtric de Martorell
Hospital de Manresa
Hospital de Sant Joan de Déu
Hospital de Mataró
Hospital de Sant Rafael
Fundación María Josefa Recio, Instituto de Investigaciones Psiquiátricas
Fundació Teknon
Universidad CES de Medellín
Universidad Católica de Córdoba (Argentina)
 
I diversos centres internacionals de recerca en Psiquiatria (com ara: Maudsley Hospital, Institute of Psychiatry, Londres; Karolinska Institute, Estocolm, Suècia), amb els quals cada grup de recerca té projectes i convenis de col·laboració.
Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://dpsiquiatria.uab.cat/ca/programesDoctorat.php