Presentació

El doctorat en Psicologia de la Comunicació i Canvi (C&C) té com antecedent la formació i la recerca realitzada en el programa Psicologia de la Comunicació: interacció social i desenvolupament humà. C&C ofereix un ventall de línies de recerca que cobreixen de forma selectiva l’interès per la comunicació humana a la parella, la família i els grups, per una banda, i les necessitats conceptuals i metodològiques formulades des de diferents disciplines psicològiques vinculades a l’estudi científic i la intervenció en àmbits com el desenvolupament, l’educació, el treball social, la salut, les organitzacions, el ciberespai, l’activitat física i l’esport, etc.

El propòsit central d’aquest programa és indagar en els diferents fenòmens de canvi relacionats amb la interacció comunicativa i el seu context. Des d’una fonamentació científica oberta a la complementarietat metodològica, destaquem que el rigor, la innovació i transferència de la recerca són els eixos del programa que guien la formació doctoral.

Pel que fa a l’encaixament de les propostes de tesi, el programa contempla aquests grups d’estudi:

 1. Processos cognitius i comunicació.
 2. Interacció social i desenvolupament psicològic.
 3. Prevenció i promoció de la relació comunicativa a àmbits socials, educatius i sanitaris.
 4. Metodologia observacional i avaluació de programes en comunicació i canvi.

Perfil del doctorand

El doctorat en Psicologia de la Comunicació i Canvi va dirigit a estudiants titulats en psicologia i carreres afins i que hagin cursat un màster oficial en un d'aquests àmbits: ciències socials, ciències de la comunicació, ciències de l'educació i del desenvolupament, ciències mèdiques i de la salut, ciències del comportament, i ciències de l'activitat física i de l'esport.

En l'elecció d'aquest programa, els estudiants hauran de tenir en compte les característiques dels temes de tesis suggerits pels grups de recerca d'acord amb les línies de investigació que desenvolupen. Per tant, ha d'haver-hi una adequació inicial entre la preparació acadèmica, conceptual i metodològica, i els interessos temàtics dels estudiants amb alguna de les opcions que ofereix el programa.

D’acord amb el propi perfil, el sol·licitant haurà d'indicar quina línia de recerca (fins a un màxim de tres ordenades per motius de preferència) pretén treballar amb la contribució de la seva recerca doctoral.

Sortides professionals

La formació adquirida com a professional investigador doctor en psicologia de la comunicació i canvi pot ser demanada, o contemplada com a un valor afegir, per accedir als àmbits professionals com:

 • La docència i investigació en centres universitaris.
 • L’educació escolar i social.
 • L’activitat sanitària i clínica.
 • Els serveis socials.
 • Les organitzacions empresarials, financeres, polítiques, religioses, no governamentals.
 • Les entitats dedicades a la creativitat, els recursos humanso l’emprenedoria.
 • La solució de conflictes.
 • L’avaluació de programes.
 • La psicologia jurídica.
 • Les xarxes socials.
 • L’activitat física i l’esport.
 • etc.

Objectius i justificació

 1. Impulsar la innovació i la transferència de coneixement a través de la recerca doctoral dirigida a donar resposta a problemes de comunicació i canvi tot seguint les línies d’estudi definides pel programa.
 2. Desenvolupar les competències conceptuals - metodològiques que han de garantir la recerca de qualitat en psicologia de comunicació i canvi.
 3. Oferir oportunitats d’intercanvi, propiciant diferents nivells de mobilitat entre el personal investigador, associat i col·laborador extern, i entre els doctorands i els grups de recerca i altres institucions no responsables del programa.

Coordinador/a

J. Reinaldo Martínez Fernández (UAB)

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

Pel que fa a la comissió acadèmica del programa:

 • Coordinador de la UAB i del programa.
 • Coordinador de la UB.
 • Un representant amb activitat investigadora reconeguda per a cada agrupament de línies (total 4).
 • Un representant dels grups de recerca.
 • Un representant dels col·laboradors externs.

Pel que fa a la comissió acadèmica de cadascuna de les universitats responsables del programa:

 • Coordinador del programa.
 • 1 ò 2 representants dels grups de recerca.
 • 1 ò 2 representant dels col·laboradors externs.

Gestió administrativa

Secretaria del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Edifici B5, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Universitat Autònoma de Barcelona

Horari d’atenció:

 • Matí: 9:30 a 13:30 h.
 • Tarda: 15:30 a 17:00h. (divendres tarda tancat)

Tel: +34 93 581 13 77 / +34 93 581 2758
Fax: +34 93 581 33 29
Mail: postgrau.psic.basica@uab.cat

Persona de contacte: Esther Calderon Fajardo

Interuniversitari

Doctorat conjunt

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 7
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Institucions que hi col·laboren:

Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears
Universitat de Lleida
Universitat Rovira i Virgili
Universidad de Extremadura
Universidad de Oviedo
Universidade de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Universidad de Zaragoza
Universidade de Coimbra (Portugal)
Universidade Estadual Paulista (Brasil)
Universidad Nacional Autónoma de México (DF i Iztacala)
Université de Poitiers (França)
Université Toulouse II-Le Mirail (França)
CEIGES (www.ceiges.com)
Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage (CeRCA)
Human Behavior Laboratory. University of Iceland
ICE NET lab., Catholic University of Sacred Hearth (Milà)
School of Culture and Communication. Södertörn University (Suècia)

Ciències Socials i Jurídiques
Arts i Humanitats
Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://doctoradocomunicacionycambio.wordpress.com/