Presentació

Persona i Societat en el Món Contemporani és l’actualització i ampliació de l'anterior doctorat de Psicologia Social. El seu propòsit no és altre que analitzar i explorar el tipus d’intel·ligibilitat de la realitat social i dels fenòmens i processos psicosocials en les dimensions teòrica, aplicada i metodològica. Així, aquest doctorat, a través de les seves línies de recerca, aborda temàtiques que es poden considerar que vertebren las relacions personals a la nostra societat actual: el paper de la ciència i la tecnologia en les formes d’organització social, la gestió de la salut i els riscos, els processos identitaris, el paper vertebrador del treball, la presència social de l’esport o les qüestions de gènere són alguns dels fenòmens que, sens dubte, qualsevol analista esmentaria com a especialment rellevants a l’hora de comprendre la societat actual i la forma d’actuar de les persones. En aquest sentit, el programa de doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani ha de permetre al doctorand formar-se una visió profunda de la societat actual i del paper que hi fan les persones, per tal d’exercir una activitat investigadora innovadora i sensible als interessos i necessitats del món contemporani.

Perfil del doctorand

El candidat que accedeixi al programa de doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani ha de tenir una formació de grau en estudis relacionats amb la psicologia, l'antropologia, la sociologia, les ciències polítiques o qualsevol altra de les considerades ciències socials. Aquesta formació s’ha de complementar amb un màster en qualsevol de les esmentades àrees de coneixement, amb preferència pel màster de Recerca i Intervenció Psicosocial. Així mateix, l’interès acadèmica del doctorand ha de ser coherent amb les línies de treball dels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals les següents:

 • La carrera acadèmica
 • La recerca en l'àmbit de les ciencies socials
 • La intervenció psicosocial
 • La consultoria psicosocial
 • Impartició docència en l'àmbit de les ciencies socials

Objectius i justificació

Són objectius d'aquest programa de doctorat:

 • Formar investigadors i investigdores amb un alt nivell de qualificaciói competències.
 • Promoure, fomentar i estimular el desenvolupament de línies d'investigacióinnovadores.
 • Suscitar, animar i propiciar l'intercanvi, la mobilitat i la interrelacióde professors, professores i estudiants de diferents països i universitats.

Coordinador/a

Francisco Tirado Serrano

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • El coordinador/a del programa de doctorat.
 • 4 docents del programa de doctorat.

Gestió administrativa

Persona de contacte: Cristina Prats Vilarós
Doc.psico.social@uab.cat
tel: 93 581 2319
 
Departament de Psicologia Social
Facultat de Psicologia (Edifici B)
Campus UAB
08913 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Spain

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Favorable per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 16
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Psicologia Social

Institucions que hi col·laboren:
 • Universidad de Manizales
 • Universidad do Extremo Sul Catarinense (UNESC).
 • Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball
 • Ayuntamiento de Coslada
 • Universidad del Pais Vasco (UPV)
 • Universidad Fluminense Brasil
 • 4 Alianza con Universidades de Brasil
 • University of Brigthon
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Universidad Federal de Santa Catarina
 • Universidad Iberoamericana de Ciudad de Mexico
 • Universidade Federal de Rio Grande do Sul
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://www.uab.cat/web/la-docencia-de-postgrau/presentacio-1345656361621.html